28-07-17

1 Kor. 3: 11

1Kor3 11d.jpg

27-07-17

Woord

Je bent nu op een punt gekomen waar je niet omheen kan indien je definitief vooruit wil. 

Er waren minder goede keuzes die een zware last in je leven brachten.
Het ligt niet in je vermogen om dit te controleren.
Je kan niets doen behalve het achter je te laten. 
Er zal een aanzienlijke vooruitgang optreden zodra je weigert dat deze dingen je neerhalen, zegt de Heer. (Fil. 3:13)

                          <div style=

26-07-17

1 Tim. 2: 5-6

1Tim2 5-6d.jpg

25-07-17

Uitspraak

"Ieder is, zoals hij bidt." 

A.W Tozer

22-07-17

Matt. 18: 19

Matt18 19d.jpg

21-07-17

Jezus spreekt

Wandel in Mijn weg en vertrouw Mij. 

Geen kwaad kan je deren. 
Ik ben evenzeer van jou als jij van Mij. 
Vind in die waarheid rust.
Rusten wil zeggen: het staken van alle strijd. 
Put uit die zekerheid een kalm, sterk vertrouwen. 
Rust niet alleen in Mij, als de strijd in de wereld te zwaar en te veel voor je blijkt te zijn om te dragen of onder ogen te zien; rust in Mij als je volmaakt begrip nodig hebt, als je behoefte hebt aan intieme, liefdevolle vriendschap en contact.
De wereld, Mijn arme wereld, vlucht tot Mij als haar moeilijkheden te groot zijn om die op een andere manier te overwinnen; maar besef en vergeet nooit dat wanneer deze harten Mij met dezelfde begerigheid zochten om alleen maar gemeenschap en liefdevol contact te hebben, veel van die moeilijkheden zich nooit zouden voordoen. 
Dan zouden de omstandigheden, het leven, het karakter zo worden veranderd - zo gelouterd, dat dergelijke kleine moeilijkheden zelfs niet zouden voorkomen, zegt Jezus.

                          <div style=

20-07-17

2 Kor. 8: 9

2Kor8 9d.jpg

19-07-17

Uitspraak

Het is niet wat wij doen voor de Heer, maar wat Hij doet door ons heen.

18-07-17

Spr. 16: 3

Spr16 3d.jpg

17-07-17

Woord

Er zal geen grens zijn aan wat je kunt volbrengen. 
Realiseer je dat. 
Geef nooit één taak op, omdat die boven je kracht zou gaan en laat ook geen gedachte van die aard toe, tenzij je ziet dat het niet Mijn wil was, dat je die taak op je nam.               
Dit gebied Ik je.
Denk aan het nietige scheutje van het sneeuwklokje in de harde grond. 
Het is er zelfs niet zeker van dat het door het zonlicht en de warmte zal worden begroet als het zich moeizaam een weg naar de oppervlakte heeft gebaand.
Wat lijkt die taak zijn kracht te boven gaan. 
Maar de innerlijke levensdrang in het bolletje stuwt het omhoog; die volbrengt deze taak. 
Het Koninkrijk der hemelen is hieraan gelijk, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=

16-07-17

Ps. 119: 2

Ps119 2.jpg

15-07-17

Jezus spreekt

Rust en weet dat alles veilig is in Mijn handen.                                             Rust is vertrouwen. 

Rusteloos bezig zijn is wantrouwen. 
Je hebt geen rust als je niet beseft, dat Ik voor je aan het werk ben. Niets doen zou dan het resultaat zijn van wanhoop.
'Mijn hand is niet te kort om te verlossen'. 
Weet dat, herhaal het, vertrouw daarop, omhels die waarheid en verheug je erin. 
Een dergelijke waarheid is als een lijn, die een drenkeling wordt toegeworpen. 
Elke herhaling is een ruk, die je dichter bij het strand en de veiligheid brengt.
Laat dat beeld je een grote waarheid leren. 
Neem deze waarheid in bezit, maak die tot een gebed, bevestig deze, houd de lijn vast. 
Wat is het dom als je probeert jezelf te redden door met één hand de lijn vast te houden en met de ander naar de kust te zwemmen!.
Je zou je houvast aan de lijn kunnen verliezen en de redder hinderen, die met nog groter voorzichtigheid moet handelen om je niet te verliezen.
Het leven bestaat niet alleen uit stormen en noodweer. 
De Psalmist, die zei: 'Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan' schreef ook 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel, en zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast'.
Denk na over die wonderbare waarheid van de drie stappen: veiligheid, zekerheid, leiding. 
(1e) 'Hij trok mij op uit de kuil van het verderf' - veiligheid
(2e) 'Hij zette mijn voeten op een rots' - zekerheid
(3e) 'Hij maakte mijn schreden vast' - leiding
De derde stap is de laatste etappe, waarin de ziel die gered is, Mij zo volkomen vertrouwt, dat hij niet meer zijn eigen weg wil gaan maar alle toekomstplannen overlaat aan Mij, zijn Redder, zegt Jezus.

                          <div style=

14-07-17

Hand. 17: 24

Hand17 24.jpg

13-07-17

Uitspraak

 

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden.       Dat is zijn vak.

Maarten Luther ( 1483 – 1546 )

11-07-17

Ps. 30: 12

Ps30 12.jpg

10-07-17

Woord

Ik zal je rust geven.
Mijn gave inderdaad, maar het gevolg van jou vertrouwen.
Oefen jezelf om zo volkomen te vertrouwen dat zelfs geen zweem van twijfel of vrees kan binnenkomen.
Geen vrees voor de toekomst, geen wolk boven het heden, geen schaduw uit het verleden.
Wanneer de afwezigheid van vrees het gevolg is van kracht voor onderweg verkregen door contact met Mij, en van volkomen vertrouwen op Mijn tederheid en Mijn kracht, dan heb je Mijn gave van rust, zegt Jezus.


                          <div style=

09-07-17

Jak. 1: 6-8

Jak1 6-8.jpg

08-07-17

Uitspraak

De wereld is onkundig van Christus en van zichzelf.

Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

07-07-17

2 Thess. 3:5

2Thess3 5d.jpg

06-07-17

Jezus spreekt

Wandel in Mijn weg en vertrouw Mij. 

Geen kwaad kan je deren. 
Ik ben evenzeer van jou als jij van Mij. 
Vind in die waarheid rust.
Rusten wil zeggen: het staken van alle strijd. 
Put uit die zekerheid een kalm, sterk vertrouwen. 
Rust niet alleen in Mij, als de strijd in de wereld te zwaar en te veel voor je blijkt te zijn om te dragen of onder ogen te zien; rust in Mij als je volmaakt begrip nodig hebt, als je behoefte hebt aan intieme, liefdevolle vriendschap en contact.
De wereld, Mijn arme wereld, vlucht tot Mij als haar moeilijkheden te groot zijn om die op een andere manier te overwinnen; maar besef en vergeet nooit dat wanneer deze harten Mij met dezelfde begerigheid zochten om alleen maar gemeenschap en liefdevol contact te hebben, veel van die moeilijkheden zich nooit zouden voordoen. 
Dan zouden de omstandigheden, het leven, het karakter zo worden veranderd - zo gelouterd, dat dergelijke kleine moeilijkheden zelfs niet zouden voorkomen, zegt Jezus.

                          <div style=

05-07-17

Op. 14: 7

Op14 7.jpg

04-07-17

Woord

Zie je niet, Mijn kinderen, dat je nog niet alles hebt geleerd?.

Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien?.
Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. 
Ik weet, dat je dit begrijpt, Mijn kinderen.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest, zegt Jezus.

                          <div style=

03-07-17

Ef. 4: 29

Ef4 29.jpg

02-07-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen.

 - Corrie ten Boom -

28-06-17

1 Joh. 4: 7

1Joh4 7.jpg

27-06-17

Jezus spreekt

Zie je niet, Mijn kinderen, dat je nog niet alles hebt geleerd?.

Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien?.
Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. 
Ik weet, dat je dit begrijpt, Mijn kinderen.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest, zegt Jezus.

                          <div style=

26-06-17

Rom. 8: 28

Rom8 28.jpg

25-06-17

Uitspraak

Het voorwerp van de liefde is tegelijk haar bron:
zij vloeit uit God en stroomt tot haar terug.

Wilhelmus à Brakel ( 1635 – 1711 )

24-06-17

Woord

Nu is de tijd om een beter begrip van de betekenis en de waarde van waar je bent geweest en wat je hebt ervaren, te begrijpen. 

Waar je nu staat is de som van je ervaringen en beslissingen. 
Daardoor heb je de kennis die je nodig hebt zodat je zal overwinnen, zegt de Heer. 
Je staat sterk!. 
(Ef. 6:10 )

23-06-17

Col. 1: 13

Col1 13.jpg