13-01-17

1 Kor. 3: 17

1Kor3 7.jpg

12-01-17

Doordenkertje

070720142419.jpg

 

 

 

Luisteren is die woorden horen, die niet gezegd zijn.

11-01-17

Jak. 5 : 16

Jak5 16.jpg

10-01-17

Uitspraak

Als je problemen te klein zijn om voor te bidden, dan zijn ze ook te klein om je er zorgen over te maken. 

( Corrie ten Boom ) 

07-01-17

Gal. 2:20

Gal2 20.jpg

06-01-17

Doordenkertje

Be still.jpg

 

 

Hoe meer je op de HEER vertrouwt hoe meer Hij je zal verbazen.

05-01-17

Col. 3:15

Col3 15.jpg

04-01-17

Uitspraak

Berglandschap.jpg

 

 

 

Wat ook dit jaar met zich mee zal brengen, laat de Goddelijke genade mij bekwaam maken om mij onder Gods wil te buigen, dan kan niets mij schaden.

( Matthew Henry 1662 - 1714 )

03-01-17

Jes. 41: 10

Jes41 10.jpg

02-01-17

Joh. 4: 23

Joh4 23.jpg

01-01-17

Uitspraak

Er zijn slechts twee soorten mensen die men redelijk kan noemen: Zij die God dienen met hun ganse hart omdat zij Hem kennen en zij die God zoeken omdat ze Hem niet kennen. 

(Blaise Pascal 1623 - 1662)

31-12-16

Joh. 3: 17

Joh3 17.jpg

30-12-16

Woord

De wereld staat in brand en je vraagt je af: Heer, hoelang gaat dit nog duren?.
Weet, jij staat voor een doorbraak welke zijn weerga niet kent.
Iedereen die met jou te maken heeft gehad zal zich gaan verbazen over de grote daden Gods die zichtbaar worden in je leven.
De vijand heeft gezien dat je nooit opgeeft; daarmee heb je jouw positie in Mij versterkt.
Er wordt in de hemelse gewesten gesproken over je trouw aan Mij.
Daarom, houdt goede moed; nog een korte tijd en dan zal alles geschieden zoals Ik beloofd heb.
Ook jouw verdere ontwikkeling, mag je hierin verwachten, zodat jij je weer in volle vrijheid kan bewegen.
Dat is wat Ik je zo gun om samen met Mij en vanuit Mij nog mooie dingen te beleven, zowaar Ik je God ben.
De schepping wordt hersteld en bij jou ben Ik reeds begonnen.
Ga zo door op de ingeslagen weg en je zal veel vrucht zien, zegt Jezus.
Amen.
</p>
<div style=

29-12-16

Doordenkertje

Bomenlicht.jpg

 

 

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel.                            Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.

28-12-16

Marc. 10: 19

Mar10 19.jpg

27-12-16

1 Petr. 2: 25

1Petr2 25.jpg

26-12-16

Uitspraak

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.

( Aurelius Augustinus 354 - 430 )

25-12-16

Ef. 4: 23-24

Ef4 23-24.jpg

24-12-16

Woord

Je verlangen om te groeien in je volgende geestelijke niveau is in overeenstemming met Mijn wil voor je, zegt de Heer.

Maar je moet jezelf bevrijden van beperkingen die je ervan weghouden of je bang maken om het verleden los te laten.
Je kan het.
Stel je hart open om het te doen.
 
Doorbraak staat voor de deur.
(2 Kor  2:14 )
 

23-12-16

1 Joh. 5: 14-15

1Joh5 14-15.jpg

22-12-16

Jezus spreekt

De hulp is daar
Er is je gezegd dat je alle gebed dient te beëindigen op een toon van lofprijzing. 

Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof, dat opstijgt dwars door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. 
Het is meer.
Het is de echo in het hart van het geluid voortgedragen op de golven van de Geest - van die hulp die onderweg is. 
Hij wordt gegeven aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen teneinde die nadering waar te nemen.                                                  Verheug je daarom, want voorwaar je verlossing is nabij.

<div style=

21-12-16

1 Joh. 4: 19

1Joh4 19.jpg

20-12-16

2 Kor. 10: 4-5

2kor10 4-5.jpg

19-12-16

Uitspraak

NIET DE ARMOEDE VAN JE HART MOET JE GEBED BEPALEN, MAAR DE RIJKDOM VAN HET WOORD VAN GOD.

( Dietrich Bonhoeffer 1906 - 1945 )

18-12-16

Jezus spreekt

Straal blijdschap uit

Je moet je niet alleen verblijden, maar je blijdschap moet ook zichtbaar worden. 'Aan alle mensen bekend'.
Een kaars moet niet onder een korenmaat worden gezet, maar op een kandelaar, zodat zij voor allen schijnt, die in het huis zijn.
De mensen moeten je blijdschap zien en kennen, en als zij die zien, er vast van overtuigd zijn, dat die voortkomt uit vertrouwen in Mij, door een leven met Mij.
De harde, saaie weg van berusting is niet Mijn weg. 
Toen Ik in een triomfantelijke optocht en onder Hosanna-geroep Jeruzalem binnenreed, wist Ik heel goed, dat smaad en hoon en dood Mij wachtten. Het was beslist geen handjevol volgelingen van een 'verloren zaak', dat met Mij de stad binnensloop.
Er was geen zweem van droefheid in Mijn gesprek met Mijn discipelen tijdens het laatste Avondmaal, en 'toen wij de lofzang gezongen hadden' gingen wij naar buiten naar de Olijfberg.
Vertrouw, overwin en verblijd je daarom.
De liefde geeft kleur aan de weg.
De liefde ontneemt de wind van de tegenspoed zijn felheid.
Liefde. Liefde. Liefde tot Mij. Het ervaren van Mijn aanwezigheid, en die van Mijn Vader.
Wij zijn één, en Hij - God - is Liefde.

<div style=

17-12-16

Hebr. 9: 28

Hebr9 28...jpg

16-12-16

Ps. 73: 28

Ps73 28.jpg

15-12-16

Uitspraak

Afhankelijkheid van God is de enige onafhankelijkheid. 

Søren Kierkegaard (1813 - 1855) 

14-12-16

Doordenkertje

Bladeren..jpg

 

 

 

Wanneer zekerheden wankelen, kan het geluk soms opduiken als een struikrover van achter een bosje.

13-12-16

Rom. 11: 29

Rom11 29.jpg