12-02-17

Uitspraak

De liefde en genade van Christus overstijgt alles van deze wereld, zoals de zon helderder schijnt dan een kaars. 

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

11-02-17

Ps. 119: 66

 Ps119 66.jpg

10-02-17

Woord

Er zijn in jouw leven reeds vele mensen geweest die zogenaamd Mijn Woord hanteerden, maar in werkelijkheid maar wat in het wilde weg sloegen, zoals een golfer die een balletje slaat dat naar alle kanten kan vliegen.

Ik wil jou stellen als iemand die zich op het juiste doel richt, Mijn doel.
Iemand die zich rustig en kalm voorbereid om op het juiste moment toe te slaan.
Let op, plaats dit beeld van de golfer in de geestelijke setting, want de golfballen zijn Mijn woorden die jij mag spreken.
Daarom wil Ik dat jij niet eerder een woord uitspreekt voordat jij in je binnenste ervan overtuigd bent, dat het Mijn woorden zijn, dat Ik het ben die spreek.
Want het is weleens voorgekomen dat jij ook in het wilde weg sloeg, want dan ging jij je meten met die ander.
Dan stond je weer in het vlees.
Richt je op die mensen die naar jou toe komen en geef hen van het levende brood wat ze zo nodig hebben.
Beproef zelf wat je spreekt.
Heb je er vrede mee, is het bereid door Mijn liefde, spreek ze dan uit.
Want woorden van liefde zijn goede woorden, die doel treffen.
Om in het beeld te blijven, die vallen in de " hole ", beter gezegd: in het gat in hun hart.
Want daar ben jij voor geroepen, zegt de Here, jouw God.

                          <div style=

09-02-17

Joh. 15: 3-4

Joh15 3-4.jpg

08-02-17

Hebr. 13: 6

Hebr13 6.jpg

07-02-17

Uitspraak

Heer,
laat mij opzien
naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan
mijn gebed
als verse bloemen
neerleggen
aan Uw gekruisigde 
voeten.

Wees de bron
waaruit ik put
als de rivier
van mijn leven
is opgedroogd.

( Toon Hermans 1916 - 2000 )

06-02-17

2Tim. 2: 22

2Tim2 22.....jpg

05-02-17

Jezus spreekt

Overwinnaars.
Bestudeer de vele malen dat de woorden 'Wie overwint' voorkomen in de Openbaring aan Mijn dienstknecht Johannes, en je zult de tedere intimiteit met Mij zien, beloofd als een resultaat van het overwinnen. 

Geloven is niet genoeg. 
Geloven in Mij houdt inderdaad in het bezit van het eeuwige leven, maar dat is iets dat je toevertrouwd is om te benutten, even werkelijk als het talent uit Mijn verhaal.
Het is niet alleen iets om te genieten.
Eeuwig leven is een verfrissende, omvormende, verrijkende, verdelgende, veredelende kracht om ten volle te worden gebruikt door hen aan wie Ik het toevertrouw.
Hierin falen Mijn volgelingen zo dikwijls en missen zodoende het wonder der gemeenschap met Mij.
Behoed deze waarheid, zegt Jezus.

                          <div style=

04-02-17

Ps. 115: 16

Ps115 16.jpg

03-02-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen. 

Corrie ten Boom 

02-02-17

Rom. 12: 12

Rom12 12...jpg

01-02-17

Doordenkertje

Boeket.jpg

 

 

 

De bewogenheid voor de ander toont de waarde van de relatie.

31-01-17

1 Kor. 10: 23

1Kor10 23.jpg

30-01-17

Hebr. 12: 2

Hebr12 2.jpg

29-01-17

Jezus spreekt

Bid dagelijks om geloof. 

Het is een gave van Mij.
Het is het enige, dat je nodig hebt om machtige daden te doen.
Natuurlijk moet je werken en moet je bidden, maar het antwoord op je gebeden hangt alleen af van geloof, evenals je werken alleen van geloof afhankelijk zijn.
Ik geef je geloof in antwoord op je gebed, omdat geloof het wapen is, dat je nodig hebt om alle kwaad te verdrijven - om alle ongunstige omstandigheden te overwinnen en al wat goed is in je leven te bereiken, en als je geloof hebt, geef het dan aan Mij terug. 
Het is de envelop, waarin ieder verzoek aan Mij behoort te worden verzonden.
En toch... 'geloof zonder de werken is dood'. 
Dus heb je ook werken nodig om je geloof in Mij te voeden. 
Als je iets probeert te doen, ervaar je je hulpeloosheid. 
Wend je dan tot Mij. 
Door op Mij te zien groeit je geloof - en dat geloof is al wat je nodig hebt om Mijn kracht zijn werk te laten doen, zegt Jezus.

                          <div style=

28-01-17

Gal. 3: 26-27, 29

Gal3 26-27,29.jpg

27-01-17

Woord

Geef niet op!.

Je bent er bijna.
De absolute top van doorbraak is in zicht. 
Het is niet gemakkelijk geweest, maar je hebt je best gedaan om te volharden. 
Blijf Me vertrouwen om je het pad te tonen dat je moet nemen. 
Ik ben met je elke stap van je leven, zegt de Heer.
GELOOF Alleen !. 
( Psalm 61:2 )

26-01-17

Matt. 7: 8

Matt7 8.jpg

25-01-17

Uitspraak

Er is inderdaad een hel, en goddelozen zullen er onvermijdelijk komen. 

Maar iedere heilige is niet alleen fore-warned (vooraf gewaarschuwd), maar ook fore-armed (vooraf bewapend ).
( Christoper Love 1618 - 1651 )

24-01-17

Ps.31 : 24

Ps31 24.jpg

23-01-17

Jezus spreekt

Ontspan je, raak niet overspannen, wees niet bang. 

Dat is het beste. 
Hoe kun je bang zijn voor veranderingen als je leven met Mij verborgen is in God, die niet verandert - en Ik ben dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid.( Hebr. 13: 8 )
Je moet zelfbeheersing leren, evenwichtigheid en zelfbeheersing in een wankelende, veranderende wereld. 
Maak aanspraak op Mijn macht.
Dezelfde macht, waarmee Ik demonen uitdreef, staat vandaag tot jouw beschikking. 
Gebruik die. 
Gebruik Mijn macht voortdurend.
Je kunt Mij niet te veel vragen.
Denk nooit, dat je het te druk hebt.
Als je maar tot Mij terugkeert en je na elke taak met nieuwe kracht laat vullen, kan geen werk te veel voor je zijn. 
Ik geef je Mijn blijdschap. 
Leef daarin. 
Baad je geest erin. 
Weerspiegel Mijn blijdschap.

                          <div style=

22-01-17

Hand. 5: 30-31

Hand5 30-31.jpg

21-01-17

Uitspraak

De HEERE is gewilliger om uw ziel te behouden dan u gewillig bent u te laten behouden.

( John Bunyan 1628 - 1688 )

20-01-17

Hebr. 2 : 9

Hebr2 9.jpg

19-01-17

Doordenkertje

De " hel " ( een toestand van eeuwige gescheidenheid ) bestaat.          Iedereen die zich richt op Jezus wordt ervoor gewaarschuwd en is ervoor bewapend.

18-01-17

Ef. 6: 16

Ef6 16.jpg

17-01-17

Ps. 115: 15

Ps115 15.jpg

16-01-17

Jezus spreekt

Maak zelf geen plannen
Toon ons Uw weg, o Heer, en laat ons wandelen op Uw paden. Leid ons in Uw waarheid en leer ons.

Alles is wel. 

Er gaan wonderbare dingen gebeuren. 
Stel God geen enkele grens. 
Hij zorgt en voorziet.
Roei het 'ik' uit, dat alle kanalen blokkeert. 
Maak geen plannen van tevoren, stap voor stap zal de weg zichtbaar worden. 
Neem de last van morgen niet op je schouders, maar laat die liggen.                               Christus is de Grote Lastdrager. 
Je kunt Zijn last niet dragen en Hij verwacht alleen maar, dat je een klein dagelijks deel draagt.

15-01-17

Joh. 15: 16

Joh15 16...jpg

14-01-17

Woord

Wees gezegend vanuit Mijn hart vol liefde voor jou.

Er is maar één verlangen in Mijn hart voor jou de komende tijd en daar richten we ons op.
Laten we niet te ver vooruit denken, leef bij de dag.
Ik zegen jou voor deze dag en voor de dag van morgen.
Dat je weet dat je van nu af aan elke dag met Jezus mag beginnen.
Dan is elke dag een dag zonder zorgen.
Ook élke gewone, doordeweekse dag is belangrijk.
Om de dag te gaan beleven moet je wel in beweging komen.
Niet zoals in de wereld, dat gehaaste.
Want zelfs de wereld merkt al dat dit niet goed en ongezond is.
En dan gaat men allerlei dingen verzinnen om te kunnen onthaasten.
Ga maar onthaasten.
Er is niemand meer die jou mag opjagen, niemand meer die jou mag opjutten, niemand meer die jou kan pressen.
Want vanaf NU begin jij te leven zonder zorgen.
Je zegt misschien:" Heer, dat kan toch niet, dat is toch onmogelijk?".
Weet je, laten we maar gewoon beginnen, in geloof.
Als je morgen wakker wordt, zal Ik jou wekken bij het oor, zoals een geliefde dat doet.
Dat is beter dan het geluid van een wekker.
Ik zal jou wekken  en dan gaan we samen de dag invullen.
En de dag daarna gaan we ook samen invullen.
En jouw afspraken, jouw agenda, we doen gewoon wat er gedaan moet worden.
Op een bepaald moment zullen de mensen tegen je zeggen:" Wat is er met jou gebeurd?.
Je bent zo rustig geworden, je bent zo in de rust ".
Amen.