15-03-17

Col. 1: 10

Col1 10.jpg

14-03-17

Jezus spreekt

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen.                                       Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op.                                                                 Ik ben met je.                                            Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld.                              Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in.                             Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen.                                   Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen.                                                 Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel.      

Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel.                             Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader.                                                        Laat het in je ziel doordringen.                   Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.                                                 Lach meer, en lach dikwijls.                Verspreid meer liefde.                                    Ik ben met je.                                                 Ik ben je Heer.

13-03-17

2 Kor. 2: 15

2Kor2 15W.jpg

12-03-17

Uitspraak

Als wij niets van Christus denken,
dan denkt God ook niets van ons.
Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

11-03-17

Spr. 17 : 3

Spr17 3.jpg

10-03-17

Woord

De woorden, die Ik tot je spreek, zijn Geest en Leven. 

Evenals de woorden, die Ik vroeger tot Mijn discipelen sprak. 
Dit is je beloning, omdat je geen geestelijk contact zoekt door middel van een medium. 
Zij, die dat doen, kunnen nooit de heerlijkheid en het wonder verstaan van gemeenschap in de Geest, zoals jullie dat kennen.
Leven, vreugde, vrede en genezing zijn in volle mate je deel. 
Je zult dit ervaren als je verder gaat. 
Aanvankelijk kun je nauwelijks geloven, dat Ik je de krachten schenk. 
Ik zond Mijn discipelen twee aan twee uit en gaf hun macht over onreine geesten en om alle ziekten te genezen.
Het moet voor hun inderdaad wonderbaar zijn geweest, toen ze plotseling bemerkten, dat Mijn kracht door hun werkte.
Zó wil Ik ook door jou werken, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

09-03-17

Jak. 5: 12

Jak5 12.jpg

08-03-17

Woord

Soms heeft een mens behoefte om te schuilen.

Daarom wordt Ik ook wel de Schuilplaats genoemd.
Dan ben je beschermd tegen de grote boze wereld.
Neem je tijd, want als kind van God heb je eeuwig de tijd.
Je bent ook van eeuwig belang voor Mij en daarom neem Ik de tijd om jou te beademen.
De levensadem die Ik in Adem blies, blaas Ik ook in jou, zodat jij mag ervaren en voelen dat je in een reine lucht mag leven.
Er is veel gebeurd, de satan weet ook jou wel te vinden.
Maar als je wordt aangevallen, roep Mij dan aan in Jezus'Naam en dan zal Ik die geweldenaar wegdrijven.
Je hoeft voor niets en niemand bevreesd te zijn omdat Jezus groter en sterker is dan welke macht dan ook.
Maar er zijn ook mensen die geweldenaars zijn, maar ook tegenover die mensen red Ik jou en er zal geen haar van jouw hoofd gekrenkt worden.
Bedenk ook dat zelfs de overheid een geweldenaar kan zijn.
Zij kan veel inbreuk maken op jouw leven en omstandigheden, en dan ben jij aan haar overgeleverd.
Dan beslist zij over jouw leven.
De overheid is dan verworden tot een overmacht.
Je kunt je dan klein voelen, maar weet, Mijn kind, Ik ben met jou.
Uiteindelijk zal jij in Mijn kracht elke berg die tegen jou is opgeworpen, slechten.
Want jouw geloof is meer dan het geloof van een mosterdzaadje, en daarom zeg Ik je: Houd moed voor de toekomst, want jouw toekomst is verzekerd.
Je hoort bij de overwinnaars.
Houd dat vast.
Amen.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

07-03-17

Uitspraak

Als U zo goed bent, Heere, voor de ziel die U zoekt, wat zult U dan zijn voor de ziel die U vindt.

Bernardus van Clairvaux ( 1090 – 1153 )

06-03-17

Jer. 29: 11

Jer29 11W.jpg

05-03-17

Woord

Jij mag je oude natuur als een oud jasje uittrekken, en de nieuwe natuur aandoen.

Want al het oude is voorbij, en het nieuwe zal meer terrein winnen.
Ik help jou, om het oude zeer achter je te laten.
Oh ja, het zal jou nog wel proberen te beïnvloeden, maar je zult er schoon genoeg van krijgen, want jij wil je geest niet meer inlaten met het oud vuil.
Je hebt nog maar één gedachte; " Ik wil vooruit ".
Dit zijn Mijn gedachten voor jou: " De wind van de Geest zal jou optillen, en jou brengen waar het Mij behaagt ".
Spreek Mijn woorden en breng Mijn Woord naar Mijn kinderen; ze zullen hen laven en vertroosten.
Jij mag namens Mij hun dorst lessen door het levende water wat uit jouw binnenste zal stromen.
En zeg erbij dat Ik, Jezus, borg zal staan tot de dag van de volle bevrijding. Amen.

                          <div style=

04-03-17

Spr. 15: 4

Spr15 4.jpg

03-03-17

Uitspraak

Wanhoop is de voetafdruk van de duivel. 

Matthew Mead ( 1629 - 1699 ) 

01-03-17

Rom. 12: 4-5

Rom12 4-5.jpg

28-02-17

Dan. 9: 9

Dan9 9.jpg

27-02-17

Jezus spreekt

De weg is eenvoudig.
Je behoeft niet ver vooruit te zien.              Eén stap tegelijk met Mij!.                  Hetzelfde licht om je te leiden als de hemelse legerscharen kennen - de Zon der Gerechtigheid zelf.                                  Alleen het eigen-ik kan een schaduw op de weg werpen. 

Als er iets is, dat de Geest onrustig maakt, de ziel in verwarring brengt, of ook maar het minste, dat de Geest verstoort, vrees dat dan meer dan een aardbeving, of brand, of enig geweld van buitenaf.
Als je voelt, dat je niet volkomen kalm bent - ga dan onmiddellijk met Mij in de stilte tot je hart zingt, en je weer helemaal sterk en rustig bent.
De machten van het kwaad omringen de stad van de menselijke ziel en letten scherp op of er ergens één onbeschermd plekje is, waar zij een pijl doorheen kunnen schieten om verwoesting aan te richten. 
Dit zijn de momenten, waarop het kwaad kan binnenkomen.
Denk er dus aan, dat alles wat je te doen hebt is kalm en rustig te blijven. 
God doet de rest. 
Geen boze macht kan Mijn macht belemmeren - alleen jijzelf hebt de macht om dat te doen. 
Denk je eens in: al Gods hulptroepen staan klaar om je te helpen en... dan verhindert je povere nietige eigen-ik hun opmars!, zegt Jezus.

                          <div style=

26-02-17

Col. 3: 16

Col3 16.jpg

25-02-17

Uitspraak

Hef de ene hand leeg op tot God, opdat Hij die vult.       En deel met de andere uit wat u hebt ontvangen.

C.H. Spurgeon ( 1834 – 1892 )

24-02-17

Ef. 2: 8

Ef2 8D.jpg

23-02-17

Jezus spreekt

Vanuit de troon bij de hemelse Vader, waar volmaakte lofprijzing is, wordt de lofprijzing in de harten van Zijn kinderen gelegd.

Begrijp je nu waarom je soms ineens een lied zingt zonder woorden of woorden die je zelf niet kan verstaan ?.
Het is de lofprijzing in jouw hart voor Mij.
Ik zegen je met een nieuw lied in jouw hart.
Mede door jouw lofprijzing heb Ik een plaats op aarde, heb Ik een troon op aarde, want Ik troon op de lofprijzing van Mijn kinderen.
Je hebt je afgevraagd of je wel van betekenis bent op aarde.
Maar nu weet je wat jij voor Mij betekent.
Want als je voor God een troon mag zijn, wees het dan ook voor de minste van jouw broeders en zusters.
Wees gezegend in Jezus'Naam.

                          <div style=

22-02-17

Hebr. 10: 36

Hebr10 36.jpg

21-02-17

Gebed

Spreek dit gebed:
Heer Jezus, ik belijd dat ik een zondaar ben.
Ik geloof dat U de Zoon van God bent, en Uw kostbaar bloed op het kruis hebt laten vloeien voor mij.
Ik dank U dat U me nu gered hebt.
Leidt mij door Uw Heilige Geest, die U gestuurd hebt toen U terug naar de hemel ging.
Amen.

20-02-17

Ef. 2: 8-9

Ef2 8-9Z.jpg

19-02-17

Uitspraak

Een mens moet niet denken dat zijn emmer zijn dorst kan lessen, maar hij moet daarmee water halen uit de Fontein.
Thomas Hooker ( 1586 – 1647 )

18-02-17

Jud. 1: 25

Jud1 25.jpg

17-02-17

Woord

Vele woorden wil Ik tot jou spreken, maar het belangrijkste is dat je weet, dat Ik je liefheb en voor je zorg.

En dat elke dag !.
Ik vergeet jou nooit.
Ik ken je zo goed, Ik heb je gemaakt in de schoot van jou moeder en Ik weet wat je nodig hebt.
Breng al jouw zorgen bij Mij.
Laat ze bij Mij en neem ze niet terug.
Laat ze los en dan zal ook jij losgelaten worden.
Ik wil jou zo graag vrij houden van al die zorgen, en jou gelukkig zien.
Wanneer heb jij voor het laatst eens heerlijk kunnen lachen en kunnen genieten van de herinnering aan iets leuks ?.
Mijn geliefde, Ik wil een nieuwe glimlach op jouw gelaat zien, Ik wil een nieuw lied  in jouw hart leggen zodat je werkelijk de komende tijd in vreugde en blijdschap de dag kan doorbrengen.
En dat je gaat geloven en beseffen dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft.
En dat wil Ik aan jou gaan bewijzen, Ik wil het gaan bevestigen met Mijn wonderen en tekenen.
Neem even afstand van alles en kom in de stilte bij Mij en laat Mijn Geest je dan verder leiden.
Wat geweest is, is voorbij, we kunnen de klok niet terugdraaien.
Maar Ik kan je wel genezen en jouw hart aanraken, zo diep dat werkelijk alle narigheid wegsmelt door Mijn liefde, want dat gun Ik jou zo.
Ik wil je zo graag gelukkig zien en gelukkig houden.
Houd vooral die gedachte vast en houd een heerlijke glimlach op jouw gezicht.
En dat zal jou in staat stellen de harten van andere mensen te raken.
Zo spreekt Jezus, Die alle harten wil aanraken en genezen !.

                          <div style=

16-02-17

Fil. 4: 4-5

Fil4 4-5.jpg

15-02-17

Jak. 5: 13

Jak5 13D.jpg

14-02-17

Jezus spreekt

Op Mij alleen.

Ik ben je Heer, je Voorziener. 

Je moet je op Mij verlaten.
Vertrouw tot de alleruiterste grens.
Vertrouw en vrees niet. 
Je moet alleen je verlaten op Mijn Goddelijke kracht. 
Ik ben je niet vergeten. 
Je hulp nadert. 
Je zult Mijn kracht leren kennen en ervaren.
Volharding is geloof, dat tot het uiterste beproefd wordt. 
Je moet wachten, vertrouwen en je in Mij verblijden. 
Je moet niet afhankelijk zijn van mensen, maar van Mij, van Mij, je Sterkte, je Hulp, je Voorziener.
Dit is de grote proef. 
Ben Ik niet Degene, die in alles voorzie of niet?. 
Aan ieder groot werk voor Mij moet deze grote proeftijd voorafgaan.
Bezit je ziel in lijdzaamheid en verheug je. 
Je moet wachten tot Ik je de weg wijs. 
Er kan in de hemel geen grotere vreugde zijn dan die welke de ziel ervaart die Ik na de wachtproef tot overwinnaar kroon. 
Maar geen discipel van Mij kan overwinnaar zijn, als hij niet wacht tot Ik het bevel geef om te beginnen. 
Je kunt niet bezorgd zijn als je weet, dat Ik je Voorziener ben, zegt Jezus.

                          <div style=

13-02-17

2 Kor. 1: 12

2Kor1 12M.jpg