08-11-17

1 Thess. 4: 7-8

1Thess4 7-8.jpg

07-11-17

Woord

Ken Mijn Goddelijke macht.                Vertrouw op Mij. 

Blijf in Mijn liefde. 
Lach en vertrouw. 
Lachen is het geloof van een kind in God en het goede.
Zoek veiligheid in Mijn schuilplaats.
Daar kan niets je deren of schaden.            Dat is zeker.
Heb werkelijk het gevoel alsof je je in een sterke burcht bevindt, zwaar bewaakt, die niet ingenomen kan worden, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

06-11-17

Marc. 16: 17-18

Marc16 17-18v.jpg

05-11-17

Uitspraak

Zodra een mens gaat nadenken, zal hij niet eerder tevreden zijn dan dat hij Christus gevonden heeft en behouden is.

J.C. Ryle ( 1816 – 1900 )

04-11-17

Hand. 1: 2

Hand1 2v.jpg

03-11-17

Woord

Onderwerp jezelf geheel aan Mijn gezag, Mijn koningschap, dan wordt de angel verwijderd uit de tegenslagen in het leven.
Verwelkom ieder contact als door Mij gepland. 

Wees bereid om op Mijn wens je invloedssfeer uit te breiden. 
Laat je niet ontmoedigen door leeftijd of andere beperkingen.
Vertrouw Mij. 
Kan Ik je geschiktheid niet beoordelen voor de taak die Ik je opleg?. 
Heb Ik niet een liefde zowel voor je bekenden als voor jullie?.
Trek Mijn beslissingen niet in twijfel. 
Alles is gepland in liefde voor al Mijn kinderen. 
Slechts eigenwil kan de uitvoering van het Goddelijk doordachte plan verhinderen.
Werk blijmoedig, wetende dat in alle wijsheid die nodig is zal worden voorzien, ook in alle benodigde materiaal om Mijn werk te doen, zegt Jezus.

                          <div style=

31-10-17

Ps. 69: 14

Ps69 14z.jpg

30-10-17

Woord

Mijn Woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. 

Geen probleem behoeft je te verontrusten. 
Je zal in alle dingen weten wat te doen, maar denk eraan dat het " licht " met je mee moet gaan. 
Het is om te waarschuwen, te vertroosten en te bemoedigen, niet om de toekomst te openbaren.
Je hebt niet nodig dat te weten. 
De ware kinderlijke geest verheugt zich in het heden, en koestert geen vrees, geen gedachte aan wat komt.                                               Zo moet je leven.
Als Ik, je Heer, je vergezel, Mijn schijnsel rondom je verspreid, dan mag de toekomst altijd duister zijn, omdat wat betreft je aanvaarding van de openbaring en je huidige ontwikkeling, Ik niet DAAR ben.
Maar wanneer de toekomst van vandaag het heden van morgen wordt, zullen hetzelfde licht en dezelfde leiding en wonderdoende kracht je toebehoren. 
Verblijd je altijd, zegt Jezus.

                          <div style=

29-10-17

Matt. 25: 34

Matt25 34.jpg

28-10-17

Uitspraak

Hoe dichter wij bij God zijn, hoe minder de aantrekkingskracht en afleiding van de wereld vat op ons zullen hebben.

( C.H. Spurgeon  1837 - 1892 )

27-10-17

Ps. 107: 21

Hebr4 12z.jpg

26-10-17

Doordenkertje

Leef niet in het verleden, het is voorbij !. Wees niet gestresseerd over de toekomst, het moet nog komen. LEEF in het heden en maak er het beste van.

25-10-17

Ps. 51: 10

Ps51 10.jpg

24-10-17

Woord

Ben je klaar en bereid om alles te ontvangen wat Ik voor je bereid heb?.

Gebruik deze kans om vast te houden aan de beloften die naar jou zijn gesproken. 
Het geloof brengt de belofte in het leven van degenen die hoorders en daders zijn in dit seizoen. 
Mogen je zegeningen komen?.           Zodat je Mij groot kan maken tot glorie voor Mij, zegt de Heer.                     Want, alle dingen zullen meewerken ten goede van hen die Mij liefhebben en zijn genoemd naar Mijn doeleinden,
zegt Jezus.

                          <div style=

23-10-17

2 Petr. 1: 2

2Petr1 2.jpg

22-10-17

Uitspraak

Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zijn de tijden.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

21-10-17

Matt. 10: 18

Matt10 18.jpg

20-10-17

Doordenkertje

Zelfs bij slecht weer kan je fijn met je hoofd in de wolken lopen.

19-10-17

Col. 3: 16

Col3 16.jpg

18-10-17

Woord

Ik open een nieuw inzicht in je geestelijk denken. 

Dit met het oog om je te stimuleren om gevoeliger voor Mijn leiding te zijn. 
Ik roep ook tot de harten van degenen die Me eens kenden, maar omwille van wereldse tragedie en verdriet afgehaakt zijn. 
Deze kostbare zielen komen terug op je pad.
Je mag hun bemoedigen om terug te wandelen met Mij, zegt de Heer. 
(Jer. 3:22 ) 

                          <div style=

17-10-17

Hand. 2: 18

Hand2 18.jpg

16-10-17

Uitspraak

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe.           Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken.

Dietrich Bonhoeffer ( 1906 - 1945 )

15-10-17

1 Petr. 1: 15

1Petr1 15d.jpg

14-10-17

Woord

Wacht, totdat je verstaat, wat Mijn wil is en gehoorzaam dan.                               Gehoorzaam tot elke prijs.
Vrees niet. 

Ik ben een muur van bescherming rondom je. 
Zie dit. 
Dit te zien met het oog van het geloof, maakt, dat het in het stoffelijke tot uitdrukking komt.
Bedenk, dat Ik ernaar verlang wonderen te doen, zoals Ik ze heb gedaan, toen Ik op aarde was, maar dezelfde voorwaarde geldt.
Ik kan niet veel wonderen doen vanwege het ongeloof.
Dus alleen in antwoord op je geloof, kan Ik ook nu wonderen doen, zegt Jezus.

                          <div style=

13-10-17

Jak. 5: 15

Jak5 15.jpg

12-10-17

Woord

Ook nu  in deze  woelige  tijd  op  aarde,  kijk  Ik uit,  aan  wie  Ik  mijn  goddelijke  LIEFDE  kan geven. 

Moeilijke  tijden geven  Mij  veel  meer  de  gelegenheid  nabij te  zijn  bij de  lijdende  mens. 
Ik  kan je  begrijpen  omdat  Ik  die  ultieme  weg  van  het  lijden heb  afgelegd  en volbracht. 
Vergeet  niet:  dat  Ik  niets  misdaan  had, maar  dat Ik  van  die  moeilijkheden,  voortkomende  uit  religie, gebruik kon  maken  om  Mij  over  te  geven,   bewust,  om  een  ieder te  helpen  los  te  komen  van  het eeuwig  durende  lijden dat  velen  te  wachten staat. 
Al  Mijn  liefde  heb Ik  gebruikt  om  Mijzelf  te geven,  dat  u, ieder in  het  bijzonder,  alles zou  kunnen ontvangen wat  Ik  voor  je  heb.  
Het  eeuwige  leven. 
Vergeet  niet:  dat  het  ontvangen kan volgen  als  je  Mij  eerst  ontvangt,  ook  zoals Ik  ben!. 
LIEFDE  ...  LIEFDE  ... LIEFDE  !.  
DE  VOLMAAKTE  LIEFDE  DIE  ALLE  VREES  UITDRIJFT. 
Amen. 

11-10-17

Gal.5 14

Gal5 14.jpg

10-10-17

Uitspraak

Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is om de aarde te verliezen voor Hem.

Christopher Love ( 1618 – 1651 )

09-10-17

Gal. 3: 11

Gal3 11.jpg

08-10-17

Jezus spreekt

Mijn Woord zal een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. 

Geen probleem behoeft je te verontrusten. 
Je zult in alle dingen weten wat te doen, maar denk eraan dat het "licht" met je mee moet gaan. 
Het is om te waarschuwen, te vertroosten en te bemoedigen, niet om de toekomst te openbaren.
Mijn dienstknechten hebben niet nodig dat te weten. 
De ware kinderlijke geest verheugt zich in het heden, en koestert geen vrees, geen gedachte aan wat komt.                                               Zo moet je leven.
Als Ik, je Heer, je vergezel, Mijn schijnsel rondom je verspreid, dan moet de toekomst altijd duister zijn, omdat wat betreft je aanvaarding van de openbaring en je huidige ontwikkeling, Ik niet DAAR ben.
Maar wanneer de toekomst van vandaag het heden van morgen wordt, zullen hetzelfde licht en dezelfde leiding en wonderdoende kracht je toebehoren. 
Verblijd je altijd, zegt Jezus.

                          <div style=