15-05-17

Woord Frans van 05/05/2017

De hele wereld zal in beroering gaan komen. 
Alles, maar ook alles, zal veranderen. 
Vrees niet, want Ik ben bij je om te redden wat verloren dreigt te gaan. 
Toch zal het voor velen moeilijk worden. 
Toch zullen velen niet geloven dat de tijd waarin je leeft de te verwachten tijd is. 
Kom bij Mij, want los van Mij zul je worden ontredderd. 
Niets kan gebeuren of Ik weet wat de eindresultaten zullen zijn. 
Ik ga een grote wending brengen in de wereld. 
Die arme dode wereld. 
Ik zie nu reeds uit, naar de veranderingen die gaan komen, na de gruwelijke tijd om de mensheid weg te voeren naar leven en leven in overvloed. 
Dan zal het Mijn Koninkrijk zijn van liefde en vrede. 
Weet dat je nu de juiste beslissingen moet nemen in geloof, wil je voor eeuwig bij Mij zijn. 
Amen.

14-05-17

Ps. 69: 14

Ps69 14.jpg

13-05-17

Jezus spreekt

Zoekt en gij zult vinden.
Zoals een moeder die zich voor haar kind verstopt, zich zo opstelt dat ze gevonden wordt, zo is het met Mij. 

Dus het vinden van Mij en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk hangt niet altijd af van een ijverige, ingespannen inzet om iets te bereiken, maar van het loutere op zoek gaan.
Is dit een troost voor je?.
Wanneer je aan een periode van zoeken begint, plaats Ik Mijzelf op je weg, en het soms dorre pad van het gebed wordt een vruchtbare vlakte waarop je verbaasd zult ontdekken dat je zoeken al zo snel voorbij is. 
En zo, wederkerige vreugde, zegt Jezus.

                          <div style=

12-05-17

Jes. 48: 17

Jes48 17z.jpg

11-05-17

Uitspraak

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀

Aurelius Augustinus⠀(354 – 430)

10-05-17

Joh. 17: 8

Joh17 8.jpg

09-05-17

2 Kor. 4: 15

2Kor4 15.jpg

08-05-17

Woord van Frans op 21/4/17

Alles wat er staat te gebeuren zal een grote inpakt hebben op de menselijke geschiedenis.                                  Maak je klaar, want het zal niet lang meer duren dat de reeds aangekondigde tijd er zal zijn.          De tijd van beslissingen nemen en doen. 

Alles staat op het spel. 
Niets zal gespaard worden.           Maar je moet weten dat Mijn liefde eeuwig is. 
Luister goed naar de teken van de tijd waarin wij zitten. 
Mijn plannen zullen niet falen.       Mijn barmhartige liefde blijft nog een tijd zichtbaar. 
Maar als de aangekondigde tijd er zal zijn, zul je een grote verandering gaan zien. 
Niets laat Ik onaangeroerd, niets zal zichzelf kunnen redden. 
Alleen zij die Mijn kinderen zijn, die wedergeboren zijn, zullen met Mij meegaan. 
Let op " Nu kun je nog kiezen " dat zal niet zo blijven. 
Maak je klaar!.
Amen.

07-05-17

1 Kon. 8: 24

1Kor8 24.jpg

06-05-17

Jezus spreekt

Je kunt nooit omkomen, omdat het ware Leven in je is, het Leven, dat de eeuwen door Mijn dienstknechten heeft bewaard, in gevaar, in tegenspoed en in smart.
Zodra je uit de Geest geboren bent, is dat je levensadem. 

Je moet nooit twijfelen, je nooit zorgen maken, maar stap voor stap de weg naar de vrijheid betreden.                                     Denk er om, dat je die weg met Mij gaat.
Dit betekent, dat je niet bezorgd en ongerust moet zijn; maar het houdt NIET in, dat je je niet moet inspannen. 
Toen Mijn discipelen Mij vertelden, dat zij de hele nacht gezwoegd hadden en niets gevangen, vulde Ik de boot niet zonder inspanning van hun kant met vis. 
Mijn bevel luidde: 'Vaar naar diep water en gooi je netten uit voor een vangst'.
Hun leven kwam in gevaar, het schip zonk bijna, zij moesten de hulp van hun kameraden inroepen en er moesten gescheurde netten worden hersteld. 
Stuk voor stuk hadden deze moeilijkheden hun het gevoel kunnen geven, dat Mijn hulp niet voor hen bestemd was. 
En toch, toen zij op de oever zaten en die netten herstelden, zagen zij Mijn liefde en voorzorg.
De mens komt vooruit door inspanning.
Degene, die de bergtop bereikt met behulp met welk hulpmiddel ook heeft niet de specifieke lessen van een bergbeklimmer geleerd. 
Maar bedenk, dat dit niet betekent, dat er geen Gids is - het betekent niet, dat Mijn Geest geen wijsheid en kracht schenkt. 
Hoe dikwijls ga Ik, terwijl je het soms nauwelijks beseft, voor je uit om de weg te bereiden, om hier een hart ontvankelijk te maken en daar te overreden, zegt Jezus.

                          <div style=

05-05-17

Jes. 29: 18

Jes29 18.jpg

04-05-17

Uitspraak

Wat is Jezus Christus rijk en vol, Hij Die aan alle gelovigen de dingen overvloedig schenkt, en toch in Zichzelf nog oneindig veel meer heeft dan zij allen ooit hebben ontvangen.

John Flavel ( 1627 –  1691 )

03-05-17

Rom. 5: 5

Rom5 5.jpg

02-05-17

Woord

Richt je op Jezus, het stevige fundament van de waarheid.                                                    Focus op wat goed en rechtvaardig is.          Elke dag moet je kiezen tussen goed en kwaad.

Geestelijke kracht of zwakte.                       Maak bewust  verstandige keuzen. 
Laat je door de Heilige Geest leiden bij al je beslissingen, zegt de Heer. 
( Deut. 30:19 )

01-05-17

Joh. 4: 14

Joh4 14Z.jpg

30-04-17

Uitspraak

Het voorwerp van de liefde is tegelijk haar bron:
zij vloeit uit God en stroomt tot haar terug.

Wilhelmus à Brakel ( 1635 –  1711 )

29-04-17

Luc. 18: 7

Luc18 7.jpg

28-04-17

Rom. 8: 25

Rom8 25.jpg

27-04-17

Woord

De stilte waarin jij je nu bevindt kwam je in eerste instantie wat vreemd over, je voelde je eenzaam.
Maar zo gaandeweg heb je ontdekt, dat die volkomen rust  er toe heeft geleid dat je volkomen tot rust gekomen bent van je eigen werken en inspanning voor Mij.
Op dit punt wilde Ik je hebben en wil Ik iedereen Hebben.
Het is slechts een kwestie van volkomen vertrouwen en overgave aan Mij, zodat er vrede en rust komt in de harten van Mijn kinderen.
Maar dit is nog niet alles, want juist nu ga Ik een werk doen, wereldwijd.
Ik richt Mij tot een Ieder persoonlijk, dus ook nu naar jou.
Ik heb jou nodig, je bent nodig, Ik heb kinderen nodig die alles achter zich hebben gelaten, die Mij willen volgen; ze zijn opgeklommen en gekomen op hun hoogten en Ik heb ze hoog staan.
Ga in gerustgesteld je weg en beweeg je vrijelijk onder de mensenkinderen, Mijn zegen rust op jou.
Ik weet dat je verlangend en verwachtingsvol uitziet naar de dingen die nog komen gaan.
Tegelijkertijd is daar de rust in Mij, omdat je inmiddels hebt geleerd en weet, dat de tijd rijp is; en zoals een vrucht langzaam moet rijpen, zo zie Ik als Landman uit naar de kostelijke vrucht van het land: dat alles precies op Mijn tijd in vervulling zal gaan.
Veel heb je moeten doorleven, maar volhardend in je geloof, pleitend op Mijn kostbare beloften ben je als overwinnaar tevoorschijn gekomen.
Je hebt veel moeten oefenen in geduld, maar nu is het zover, de vrucht van de Geest zal weldra openbarsten, het koninklijk sap zal velen de tong strelen en hun binnenste zal ermee worden gevuld en men zal dorsten naar de levende God.
Amen.
</p>
                          <div style=

26-04-17

1 Kor. 15: 22

1Kor15 22.jpg

Uitspraak

De liefde en genade van Christus overstijgt alles van deze wereld, zoals de zon helderder schijnt dan een kaars.

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

25-04-17

1 Joh. 3: 8

1Joh3 8.jpg

24-04-17

Jezus spreekt

Liefde, liefde, liefde. 

Tedere liefde, dat is het geheim. 
Sta lang stil bij deze gedachte: God is Liefde. 
Verbind dat met Mijn 'Ik en de Vader zijn Een'. 
Denk na over alles, wat Ik op aarde heb gedaan. 
Zie daarin het werk van de liefde.
Als God het was, die zo heeft gehandeld, dan was het Liefde, de volmaakte Liefde, die deze werken, deze wonderen heeft verricht.  Daarom moeten ook jullie Liefde (God) in je leven laten werken.                            Volmaakte Liefde betekent volkomen vergeving. 
Kijk, Mijn kinderen, nu begrijp je, dat waar God is, de vergeving niet kan ontbreken, omdat dit in wezen gebrek aan liefde is.
God is Liefde... geen oordeel.
God is Liefde... geen haat.
God is Liefde... alle geduld.
God is Liefde... alle macht.
God is Liefde... alles, wat je nodig hebt
Al wat je moet hebben is liefde voor God en mensen. 
Liefde tot God maakt, dat je gehoorzaamt aan elke wens, aan iedere opdracht. 
Liefde is de vervulling van de gehele wet.
Bid veel om liefde, zegt Jezus.

                          <div style=

23-04-17

2 Kor. 2: 14

2Kor2 14.jpg

22-04-17

Uitspraak

De mens is een ziel met een lichaam.

De ziel is geestelijk en eeuwig.
Het lichaam is aards en tijdelijk.
Eugène Vandevoort ( 1949 - ... )

21-04-17

Col. 1: 22

Col1 22.jpg

20-04-17

Ef. 1: 3

Ef1 3w.jpg

19-04-17

Uitspraak

De liefde is zowel God zelf, alsook Gods gave; zo schenkt de Liefde de liefde.

Bernardus van Clairvaux (1090 – 1153)

18-04-17

Jes. 60: 20

Jes60 20.jpg

17-04-17

Woord

Zie je niet, Mijn dierbare, dat je nog niet alles hebt geleerd?.
Spoedig, heel spoedig, zul je je les hebben geleerd, en dan zul je werkelijk in staat zijn alle dingen door Mij en door Mijn kracht te doen.
Heb je het niet bij Mijn discipelen gezien?.
Schuchtere volgelingen zonder geloof, en toen waren zij al heel snel daarna door Mijn toedoen zelf leiders, genezers en overwinnaars.
Alle kennis behoorde Mij toe; die was Mij gegeven door Mijn Vader, en Ik bezat die op aarde in de jaren, dat Ik volwassen was. 
Ik weet, dat je dit begrijpt.
Duizenden van Mijn dienstknechten, en ook anderen die Mij niet kenden, zijn zonder angst voor de dood het verraad en de dood tegemoet gegaan.
Als Ik niet de Zoon van God was geweest, die de last van de zonden der mensen had gedragen, die vrijwillig had gedragen, ja, uit vrije wil - want in dat ene moment van verschrikking werd Ik met de mens, de zondaar, voor een hele korte tijd door Hem verlaten - als Ik niet Godzelf was geweest en als dat Mijn lijden niet was geweest... dan was Ik slechts een laffe sterveling geweest, zegt Jezus.
</p>
                          <div style=