12-09-17

Uitspraak

De wereld is onkundig van Christus en van zichzelf.

Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

11-09-17

Rom. 12: 10

Rom12 10.jpg

10-09-17

Woord

Je kunt je levensweg en bestemming veranderen door rekening te houden met Mijn wil en doeleinden. 

Richt je gedachten op de dingen die je opbouwen in plaats van alles wat je wil afbreken. 
Richt je steeds op het positieve en laat geen ontmoediging en wanhoop toe, zegt de Heer. 
Ik ben echt met je om je te brengen naar overwinningen. (Jer. 29:11)

                          <div style=

09-09-17

Marc. 11: 24

Mar11 24.jpg

08-09-17

Jezus spreekt

Ik zal je geenszins begeven,
Ik zal je geenszins verlaten. (Hebr. 13:5)
Mijn Woord is onfeilbaar waar. 

Door alle eeuwen heen hebben duizenden ervaren, dat Ik nooit verander, dat Ik het nooit opgeef en dat Mijn liefde nooit faalt.  'Geenszins begeven'. 
'Geenszins verlaten'. 
Dit betekent niet alleen, dat Ik tegenwoordig ben, maar...
Mijn liefde zal je nooit verlaten, Mijn liefdevol begrijpen zal je nooit verlaten, Mijn kracht zal je nooit verlaten. 
Bedenk toch wat Ik allemaal ben:
Liefde - dan ben je eeuwig verzekerd van liefde.
Kracht - dan kun je eeuwig verzekerd zijn van kracht, in elke moeilijkheid en in ieder gevaar.
Geduld - dan is er altijd een, die het nooit kan opgeven.
Begrip - dan zul je altijd begrepen worden.
Kun je te toekomst vrezen, als deze je zoveel te bieden heeft?. 
Geliefde, 'zet je hart op de dingen, die boven zijn' (de hogere, geestelijke dingen), 'en niet op de dingen, die van de aarde zijn' (de lagere, tijdelijke dingen) en je zult ontdekken hoe rijk je bent, zegt Jezus. 

                          <div style=

07-09-17

Jes. 5: 16

Jes5 16.jpg

06-09-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen. 

( Corrie ten Boom ) 

30-08-17

1 Kon. 8: 45

1Kon8 45.jpg

29-08-17

Woord

Laat Mijn liefde je richtsnoer zijn.

Wie liefheeft zoekt Mijn liefde om er een antwoord op te geven.

Het antwoord is door Mij, Het levende Woord, te volgen en meer en meer één te worden met het Woord door de Heilige Geest.                                      Zo toon je, in uw leven, Wie je volgt.                          Zo toon je Wie je liefheb.

Vergeet niet dat je die liefde demonstreert door ze aan anderen, rondom je heen, uit te delen.            Ook laten zien Wie de bron van die Liefde is en van Wie je ze hebt ontvangen.

Dan zal openbaring zeker niet uitblijven,  om nieuwe stappen hogerop met Mij te zetten.

Straal Mij uit, door discipel  van Mij te zijn.              De Jezus Christus die voor u gegaan is op het kruis en door de opstanding, om de wereld, zonde , ziekte en dood te overwinnen en waardoor je de echte vrijheid zult kregen om Gods kind, door geloof, te worden.

Je wordt dan een nieuwe schepping.

Dit is het begin van een nieuw leven met Mij als kind van God.

Dan ben je een broer of zus van Mij: de Eerstgeborene van heel de schepping.

Ik heb je innig lief. Amen 

28-08-17

Op. 5: 7

Op5 7.jpg

27-08-17

Jezus spreekt

Mijn kind!. Ja!. 

'Een schild tegen de verachting en een bescherming tegen het verwijt'. 
Dikwijls moest Ik Mijn discipelen ervoor beschermen, dat zij zichzelf verachten en beschuldigen.
Mijn arme Petrus zou nooit de moed hebben gehad om verder te leven, als er niet de tedere liefde was geweest, waarmee Ik hem had omhuld. 
Niet tegen de toorn van Mijn Vader, die een en al liefde is, moest Ik hem beschermen, niet tegen de hoon van Mijn vijanden, noch tegen de wrok van Mijn vrienden - neen!. Tegen de haat, waarmee Petrus zichzelf haatte.
En evenals vroeger, zijn ook bij Mijn volgelingen van heden schaamte en berouw en verachting afkomstig van henzelf, van hun zwakke 'ik'. 
Zij dachten, dat zij zo sterk en dapper voor Mij waren!. 
En dan moest Ik hen beschermen met een schild van liefde, want anders zouden zij nooit meer de moed opbrengen om te strijden en te overwinnen. 
Maar dit geconfronteerd worden met zichzelf is nodig - schaamte en berouw moeten komen. 
Dat is een stadium in de ontwikkeling, maar slechts een stadium. 
Wat zouden de blijde vleugels van een vlinder voor nut hebben als deze op de grond bleef, terneergedrukt bij de gedachte aan zijn verachtelijk verleden?.
En daarom zeg Ik nu tot jou, dat je geen moment meer moet stilstaan bij je zonden, vergissingen, fouten en slechte gewoonten uit het verleden.
Wees als iemand, die een wedstrijd loopt, die struikelt en valt, opstaat en voortsnelt naar de eindstreep. Wat helpt het als hij blijft staan om de plek te onderzoeken waar hij viel, om te huilen over het oponthoud en over de kortzichtigheid, dat hij dat, wat hem deed struikelen, niet eerder had gezien en uit de weg was gegaan?.
Dit geldt ook voor jou, en als een bevel draag Ik je op: zie niet achterom. 
Geef jezelf en allen, die je ooit hebt ontmoet, vanaf heden een nieuwe kans. 
Denk niet meer aan hun zonden en mislukkingen, noch aan die van jezelf. 
De herinnering is een stroom van teleurstelling, die de zwemmer hindert.
Toen Ik Mijn discipelen twee aan twee uitzond, geen reiszak, geen twee hemden, geen geld, was dat een opdracht, die niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk moest worden uitgevoerd. 
Op de reis door het leven moet je je ontdoen van alles, wat niet belangrijk is. 
Werp alles weg, wat je hindert, de onvolmaaktheden van anderen uit het verleden - het gevoel van mislukking.
Reis zonder lasten, met een licht hart, en een licht hart is van grote invloed.
Mijn kind, Ik heb je lief, zegt Jezus.

                          <div style=

26-08-17

Ef. 3: 12

Ef3 12.jpg

25-08-17

Woord

Kijk naar Mij, zegt de Heer.

Kom naar Mij. 
Ik versterk je geest, ziel en lichaam. 
Ik zal je gedachten vernieuwen en breng tevredenheid verwant aan een volledige maaltijd voor een uitgehongerde of zoet water voor een dorstig ziel.                                         Ontvang genezing. 
Ik richt je op en bemoedig je. 
Ik ben beschikbaar voor allen die serieus zoeken. 
( Ps. 119:2 )
Eugène

24-08-17

1 Tim. 3: 9

1Tim3 9.jpg

23-08-17

Uitspraak

De ziel is het hoogste en meest nobele deel van de mens, die hem in staat stelt om onbegrijpelijke, eeuwige, onzichtbare dingen te omvatten.
( Martin Luther )

22-08-17

Matt. 6: 6

Matt6 6.jpg

21-08-17

Woord

Laat Mijn liefde je richtsnoer zijn.

Wie liefheeft zoekt Mijn liefde om er een antwoord op te geven.

Het antwoord is door Mij, Het levende Woord, te volgen en meer en meer één te worden met het Woord door de Heilige Geest.                                      Zo toon je, in uw leven, Wie je volgt.                           Zo toon je Wie je liefheb.

Vergeet niet dat je die liefde demonstreert door ze aan anderen, rondom je heen, uit te delen.             Ook laten zien Wie de bron van die Liefde is en van Wie je ze hebt ontvangen.

Dan zal openbaring zeker niet uitblijven,  om nieuwe stappen hogerop met Mij te zetten.

Straal Mij uit, door discipel  van Mij te zijn.              De Jezus Christus die voor u gegaan is op het kruis en door de opstanding, om de wereld, zonde , ziekte en dood te overwinnen en waardoor je de echte vrijheid zult kregen om Gods kind, door geloof, te worden.

Je wordt dan een nieuwe schepping.

Dit is het begin van een nieuw leven met Mij als kind van God.

Dan ben je een broer of zus van Mij: de Eerstgeborene van heel de schepping.


Ik heb je innig lief. Amen 

20-08-17

Col. 1: 6

Col1 6.jpg

19-08-17

Uitspraak

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.             Maarten Luther ( 1483 - 1546 ) 

18-08-17

Fil.1: 6

Fil1 6.jpg

17-08-17

Woord

Als je tot Mij komt en Ik je het Eeuwige Leven geef, dat Ik aan allen schenk, die in Mij geloven, dan verandert dit je hele bestaan, de woorden die je spreekt, de invloed, die je uitoefent.
Al deze dingen zijn eeuwig. 

Dat MOETEN ze zijn. 
Ze ontspringen aan het leven, dat in je is, Mijn Leven, Eeuwigheidsleven, zodat ook zij eeuwig blijven voortbestaan. 
Nu kun je zien hoe onmetelijk, hoe verbluffend het werk is van elke ziel, die eeuwigheidsleven bezit. 
De woorden, de invloed, blijven voor immer de eeuwen doorgaan.
Over deze waarheden, die Ik je geef, moet je diep nadenken. 
Het zijn geen algemene waarheden, maar de geheimen van Mijn Koninkrijk, de verborgen parels van zeldzame waarde.
Mediteer over die waarheden. Verwerk ze in je denken en in je hart, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

16-08-17

2 Kor. 13: 13

2Kor13 13.jpg

15-08-17

Jezus spreekt

Als je tot Mij komt en Ik je het Eeuwige Leven geef, dat Ik aan allen schenk, die in Mij geloven, dan verandert dit je hele bestaan, de woorden die je spreekt, de invloed, die je uitoefent.
Al deze dingen zijn eeuwig. 

Dat MOETEN ze zijn. 
Ze ontspringen aan het leven, dat in je is, Mijn Leven, Eeuwigheidsleven, zodat ook zij eeuwig blijven voortbestaan. 
Nu kun je zien hoe onmetelijk, hoe verbluffend het werk is van elke ziel, die eeuwigheidsleven bezit. 
De woorden, de invloed, blijven voor immer de eeuwen doorgaan.
Over deze waarheden, die Ik je geef, moet je diep nadenken. 
Het zijn geen algemene waarheden, maar de geheimen van Mijn Koninkrijk, de verborgen parels van zeldzame waarde.
Mediteer over die waarheden. Verwerk ze in je denken en in je hart, zegt Jezus.

                          <div style=

14-08-17

1 Joh. 2: 24-25

1Joh2 24-25.jpg

13-08-17

Uitspraak

De sleutel tot het gebed is gewoon bidden.

( A.W. Tozer )

12-08-17

Jer. 10: 6

Jer10 6.jpg

11-08-17

Woord

Het is niet altijd gemakkelijk, maar Ik wil dat je kijkt naar je bestemming en je eraan herinneren van waar je naartoe gaat en waarom je er naartoe wilt. 

En kijk dan, terug naar je beginpunt om te zien hoever je gekomen en hoeveel je bent gegroeid. 
Dit perspectief geeft je de moed om kracht te verzamelen voor de rest van je levensreis, zegt de Heer.
( 2 Chron. 32:7a )

10-08-17

Joh. 12: 25

Joh12 25.jpg

09-08-17

Jezus spreekt

De oogst

Ik houd ervan Mijn zegeningen, de voortreffelijkste, in rijke mate te doen neerstromen. 

Maar evenals bij het zaaien van het zaad, moet de grond bewerkt zijn voordat het zaad erin wordt gestrooid.
Het is jullie taak de grond te bewerken - Mijn taak is het de zegen op het zaad in de bewerkte grond te strooien.
Samen delen wij in de oogst, samen verheugen wij ons in de oogst.
Besteed meer tijd aan het bewerken van de grond. 
" Gebed maakt de grond vruchtbaar." 
Er is veel voorbereidend werk te doen, zegt Jezus.

                          <div style=

07-08-17

Joh. 14: 6

Joh14 6d.jpg