16-11-17

Col. 4: 6

Col4 6.jpg

15-11-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

14-11-17

Fil. 1: 6

Fil1 6d.jpg

13-11-17

Doordenkertje

Elk nieuw geboren kind is een geweldig geschenk maar je verliest er wel een stukje eigenheid door.

12-11-17

2 Kron. 36: 15

2Kron36 15.jpg

11-11-17

Woord

O Mijn kinderen, wees aandachtig met alles wat je doet.

Zie toe welke keuzes je maakt, weet dat satan op de loer ligt om je te overvallen met zijn misleidingen.

Blijf zeer dicht bij Mij, want bij Mij kun je rust vinden voor je ziel. 

Daar vind je alles, wat in deze tijd in de wereld niet te vinden is.

Ook al zijn de communicatie mogelijkheden ook zo groot, de mens verliest het communiceren met elkaar vanuit het hart. 

Ik sta er klaar voor om de bedrukte harten te beluisteren. 

Ik sta klaar met al Mijn liefde en bewogenheid om je op te vangen, je aan te raken en je te bemoedigen.

De wereld wordt beroerder en beroerder. 

Weet in welke tijd je nu leeft. 
Iedere tijd heeft zijn moeilijkheden, maar wees waakzaam,  je kent dag noch uur. 
Zorg dat je klaar bent om met Mij mee te gaan. 
Niets kun je meenemen; alleen je overgave in geloof in Mij!.
Amen.

10-11-17

2 Sam. 22: 31

2Sam22 31.jpg

09-11-17

Uitspraak

Een christen is letterlijk “van Christus”; niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus.
Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons.

Tim Keller ( 1950 )

08-11-17

1 Thess. 4: 7-8

1Thess4 7-8.jpg

07-11-17

Woord

Ken Mijn Goddelijke macht.                Vertrouw op Mij. 

Blijf in Mijn liefde. 
Lach en vertrouw. 
Lachen is het geloof van een kind in God en het goede.
Zoek veiligheid in Mijn schuilplaats.
Daar kan niets je deren of schaden.            Dat is zeker.
Heb werkelijk het gevoel alsof je je in een sterke burcht bevindt, zwaar bewaakt, die niet ingenomen kan worden, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

06-11-17

Marc. 16: 17-18

Marc16 17-18v.jpg

05-11-17

Uitspraak

Zodra een mens gaat nadenken, zal hij niet eerder tevreden zijn dan dat hij Christus gevonden heeft en behouden is.

J.C. Ryle ( 1816 – 1900 )

04-11-17

Hand. 1: 2

Hand1 2v.jpg

03-11-17

Woord

Onderwerp jezelf geheel aan Mijn gezag, Mijn koningschap, dan wordt de angel verwijderd uit de tegenslagen in het leven.
Verwelkom ieder contact als door Mij gepland. 

Wees bereid om op Mijn wens je invloedssfeer uit te breiden. 
Laat je niet ontmoedigen door leeftijd of andere beperkingen.
Vertrouw Mij. 
Kan Ik je geschiktheid niet beoordelen voor de taak die Ik je opleg?. 
Heb Ik niet een liefde zowel voor je bekenden als voor jullie?.
Trek Mijn beslissingen niet in twijfel. 
Alles is gepland in liefde voor al Mijn kinderen. 
Slechts eigenwil kan de uitvoering van het Goddelijk doordachte plan verhinderen.
Werk blijmoedig, wetende dat in alle wijsheid die nodig is zal worden voorzien, ook in alle benodigde materiaal om Mijn werk te doen, zegt Jezus.

                          <div style=

31-10-17

Ps. 69: 14

Ps69 14z.jpg

30-10-17

Woord

Mijn Woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. 

Geen probleem behoeft je te verontrusten. 
Je zal in alle dingen weten wat te doen, maar denk eraan dat het " licht " met je mee moet gaan. 
Het is om te waarschuwen, te vertroosten en te bemoedigen, niet om de toekomst te openbaren.
Je hebt niet nodig dat te weten. 
De ware kinderlijke geest verheugt zich in het heden, en koestert geen vrees, geen gedachte aan wat komt.                                               Zo moet je leven.
Als Ik, je Heer, je vergezel, Mijn schijnsel rondom je verspreid, dan mag de toekomst altijd duister zijn, omdat wat betreft je aanvaarding van de openbaring en je huidige ontwikkeling, Ik niet DAAR ben.
Maar wanneer de toekomst van vandaag het heden van morgen wordt, zullen hetzelfde licht en dezelfde leiding en wonderdoende kracht je toebehoren. 
Verblijd je altijd, zegt Jezus.

                          <div style=

29-10-17

Matt. 25: 34

Matt25 34.jpg

28-10-17

Uitspraak

Hoe dichter wij bij God zijn, hoe minder de aantrekkingskracht en afleiding van de wereld vat op ons zullen hebben.

( C.H. Spurgeon  1837 - 1892 )

27-10-17

Ps. 107: 21

Hebr4 12z.jpg

26-10-17

Doordenkertje

Leef niet in het verleden, het is voorbij !. Wees niet gestresseerd over de toekomst, het moet nog komen. LEEF in het heden en maak er het beste van.

25-10-17

Ps. 51: 10

Ps51 10.jpg

24-10-17

Woord

Ben je klaar en bereid om alles te ontvangen wat Ik voor je bereid heb?.

Gebruik deze kans om vast te houden aan de beloften die naar jou zijn gesproken. 
Het geloof brengt de belofte in het leven van degenen die hoorders en daders zijn in dit seizoen. 
Mogen je zegeningen komen?.           Zodat je Mij groot kan maken tot glorie voor Mij, zegt de Heer.                     Want, alle dingen zullen meewerken ten goede van hen die Mij liefhebben en zijn genoemd naar Mijn doeleinden,
zegt Jezus.

                          <div style=

23-10-17

2 Petr. 1: 2

2Petr1 2.jpg

22-10-17

Uitspraak

Wij zijn de tijd: zoals wij zijn, zijn de tijden.

Aurelius Augustinus ( 354 – 430 )

21-10-17

Matt. 10: 18

Matt10 18.jpg

20-10-17

Doordenkertje

Zelfs bij slecht weer kan je fijn met je hoofd in de wolken lopen.

19-10-17

Col. 3: 16

Col3 16.jpg

18-10-17

Woord

Ik open een nieuw inzicht in je geestelijk denken. 

Dit met het oog om je te stimuleren om gevoeliger voor Mijn leiding te zijn. 
Ik roep ook tot de harten van degenen die Me eens kenden, maar omwille van wereldse tragedie en verdriet afgehaakt zijn. 
Deze kostbare zielen komen terug op je pad.
Je mag hun bemoedigen om terug te wandelen met Mij, zegt de Heer. 
(Jer. 3:22 ) 

                          <div style=

17-10-17

Hand. 2: 18

Hand2 18.jpg

16-10-17

Uitspraak

De weg van Jezus Christus gaat niet van de wereld naar God toe, maar van God naar de wereld toe.           Dat geldt dan ook voor de weg van ieder christelijk denken.

Dietrich Bonhoeffer ( 1906 - 1945 )