23-02-18

JEZUS SPREEKT

Vertrouw en wees niet bevreesd. 

Het leven is vol wonderen. 
Kijk met kinderlijk vertrouwen uit naar alles, wat Ik voor je aan het doen ben.               Vrees niet. 
Nog maar een paar stappen en dan zul je Mijn macht zien en kennen. 
Je wandelt nu zelfs als in een duistere tunnel. 
Spoedig zal je zelf een licht zijn om de voeten te leiden van hen, die bevreesd zijn. 
Het luide geroep vanuit je lijden is zelfs doorgedrongen tot de oren van God zelf - Mijn Vader in de hemel, jullie Vader in de hemel. 
Horen betekent bij God antwoorden.          Want slechts de kreet, die voortkomt uit het hart, een roepen tot de goddelijke Macht om hulp in menselijke zwakheid, een roep vol vertrouwen, bereikt altijd het Goddelijk oor. 
Bevend hart, bedenk, dat 'horen' bij God gelijk staat met 'antwoorden'. 
Je gebeden, en het waren er vele, zijn verhoord. 

De commentaren zijn gesloten.