02-02-18

JEZUS SPREEKT

Ik ben de gave Gods aan de mens.          Alleen zo was het de mens mogelijk om God, de Vader, te kennen. 
Alleen zo was het de mens mogelijk te weten dat hij altijd een Voorspraak bij God had - de zondeloze Christus.
Er is altijd Iemand die jullie zaak begrijpt, wiens pleidooi altijd zal worden ingewilligd. 
Hij heeft het recht van het zoonschap. 
Hij heeft het recht om voor je te pleiten.
Als Hij kan pleiten voor de overtreder, en de volle verantwoordelijkheid voor hem op Zich neemt, wat voor betere Voorspraak zou je je kunnen wensen?. 
Hij weet er alles van. 
Hij heeft de tranen van verdriet gezien, het harteleed en de verzoeking. 
Hij kan pleiten als geen ander.
Zijn eigen verzoeking was zo werkelijk dat, ook al was Hij overwinnaar, Hij nochtans het tederste medelijden voelt voor de overwonnene. 
Hij weet hoe ogenschijnlijk goed het kwade kan lijken en Hij kan schatten de des te grotere last van besmet bloed, overgeërfde zwakheden en zonden.
Hij schonk Zijn eniggeboren Zoon.               Dat GROTE GESCHENK BEN IK, je Vriend, je Metgezel. 
Laat alles aan Mij over, je Voorspraak, die tijdens Zijn leven op aarde geoefend is om te pleiten, nooit voor Zichzelf, maar voor iedereen die zijn zaak in Mijn handen legt.

De commentaren zijn gesloten.