20-01-18

Woord

Het is zo belangrijk dat Mijn kinderen zich blijven richten op hun nieuwe schepping die ze zijn:

"IN Christus".

Het is vanuit die nieuwe schepping, beheerst en geleidt door de H. Geest die in je is, dat je leven een totaal andere richting krijgt ten overstaan van je vroegere oude zondige natuur.

Het is dan ook vandaar dat je moet leren, vernieuwd te gaan denken. Door op de juiste manier van denken, d.w.z. bovennatuurlijk te gaan denken zoals Ik je Heer denk, zul je ook bovennatuurlijk gaan leven volgens dat nieuwe denken. Dat kun je leren vanuit openbaring van Mijn Woord en de H. Geest!.

Hoe dichter je denken aansluit met Mijn denken, hoe meer en meer je ook gaat wandelen zoals Ik heb gewandeld met Mijn Vader.

Door "IN Mij" te zijn is er een eenheid met Mij en Mijn Geest. Hoe meer Mijn kinderen bewust gaan leren leven vanuit Mij, zullen zij zelf ook meer en meer in die wonderbare liefdeseenheid komen die Ik heb met Mijn Vader. Dat is nu net wat zoveel hemelse vreugde en kracht geeft:

"SAMEN EEN TE ZIJN IN LIEFDE MET Mij, MIJN VADER en ELKAAR door de H. Geest." Amen.

De commentaren zijn gesloten.