15-01-18

JEZUS SPREEKT

" Blijf in Mij en Ik in u ".
Denk dit jaar veel na over deze overweldigende waarheid. 

Je moet dit jaar in Mij blijven om te kunnen delen in het Geestes-leven van het heelal, in de scheppingskracht en energie daarvan. 
Zo ben je een deel van Gods geheel.
Maar Ik moet in je blijven, want alleen zó kan Ik Mijn liefde en kracht en waarheid tot uitdrukking brengen doordat je ze vertolkt in woord, blik en daad.
In deze woorden van Mij heb je Mijn tweevoudige natuur.
De sterke Beschermer!. 
Zo sterk om te beschermen; en Ik bied je alle voorzieningen die nodig zijn.
En dan heb je Mij in Mijn nederigheid, één met jou, je trouwe Metgezel, die in je woont en van je afhankelijk is. 
Denk over deze dingen na.

De commentaren zijn gesloten.