06-01-18

Woord

Heb Mij lief en doe Mijn wil. 

Geen kwaad zal je overkomen.                   Maak geen zorgen voor de dag van morgen. 
Als je rust in Mijn tegenwoordigheid brengt dat innerlijke vrede. 
Ik zal je helpen. 
Je verlangen zal vervuld worden.              Vrede reinigt als een stil stromende rivier en spoelt alle prikkels weg.
Je zult onderricht worden; ga door deze tijden van gebed, ook al schijnen ze vruchteloos. 
De duivel zal op alle mogelijke manieren trachten er een eind aan te maken. 
Sla geen acht op hem. 
Hij zal zeggen, dat er zo boze geesten kunnen binnenkomen. 
Let niet op hem.
Laat je zenuwen tot rust komen.        Vermoeide zenuwen weerspiegelen Gods kracht niet, maar geven weer dat zij Gods kracht tegenwerken.                                             Blijf onder alle omstandigheden hoopvol.
Wees niet bang voor armoede. 
Laat je geld vrijelijk rollen. 
Ik zal het laten binnenstromen, maar jij moet het weer uitgeven. 
Ik zend nooit geld om het te laten liggen, maar Ik geef het slechts aan hen die het doorgeven. 
Houd niets voor jezelf. 
Pot niets op. 
Bezit alleen wat je nodig hebt en gebruikt. 
Dit is Mijn wet voor het discipelschap, zegt Jezus.

<div style=

Post een commentaar