02-01-18

Woord

Bid zonder ophouden, totdat elke gedachte en elke wens een gebed is. 

Dit kan alleen zo zijn door het plan van herinnering op te volgen, dat Ik je heb voorgehouden.
Hoe zelden beseffen Mijn volgelingen dat geestelijke oefening even noodzakelijk is als elke andere oefening teneinde volmaakt te worden in enige kunst of arbeid.
Door het gezwoeg van de kleine vorderingen gedurende de oefening is het, dat je zult opstijgen tot geestelijke bekwaamheid, zegt Jezus.

<div style=

De commentaren zijn gesloten.