11-12-17

HELPER

Zonder de H. Geest in ons leven, die in Jezus'ogen de kostbaarste van alle gaven is die de hemelse Vader ons wil geven missen we:

- Persoonlijk besef van God's Liefde.
- Inzicht in wie Christus is.
- Een boodschap die anderen echt kan helpen.
- Het juiste woord in moeilijke omstandigheden 
- Intieme kennis van God's gedachten.
- Hulp in onze zwakheden.
- Vrijheid van verslaving aan zonde en schadelijke gewoonten.
- Alle gaven van de Geest.
- Alle vrucht van de Geest, die lieflijke eigenschappen van het geestvervulde leven geeft.
- Werkelijke vreugde. Vernieuwing. Leiding van de HEER.
- Genezing ( afgezien van wat ' de natuur ' of artsen ons kunnen geven.
- Het vermogen ons te richten op de dingen van de Geest en ons daarin te verlustigen.
- Een Voorbidder bij de Vader.
- Het onderpand van het eeuwige leven.

De commentaren zijn gesloten.