17-11-17

Woord

De vrede van God bevindt zich dieper dan alle kennis van 's werelds verstandigsten. 

In dat kalme rijk van de Geest, waar allen wonen die worden geleid door Mijn Geest, daar kunnen alle geheimenissen worden geopenbaard, alle verborgen Koninkrijkswaarheden worden getoond en geleerd.
Leef daar, en waarheid dieper dan alle kennis zal je worden geopenbaard.
Hun gedachtengangen zijn uitgegaan in de gehele wereld - zo plant de invloed zich voort, in steeds breder kring, van hen die dicht bij Mij leven.
Neem de tijd om met Mij te zijn.                 Acht alle dingen schade, opdat je Mij moge bezitten, zegt Jezus.

<div style=

De commentaren zijn gesloten.