08-10-17

Jezus spreekt

Mijn Woord zal een lamp zijn voor je voet en een licht op je pad. 

Geen probleem behoeft je te verontrusten. 
Je zult in alle dingen weten wat te doen, maar denk eraan dat het "licht" met je mee moet gaan. 
Het is om te waarschuwen, te vertroosten en te bemoedigen, niet om de toekomst te openbaren.
Mijn dienstknechten hebben niet nodig dat te weten. 
De ware kinderlijke geest verheugt zich in het heden, en koestert geen vrees, geen gedachte aan wat komt.                                               Zo moet je leven.
Als Ik, je Heer, je vergezel, Mijn schijnsel rondom je verspreid, dan moet de toekomst altijd duister zijn, omdat wat betreft je aanvaarding van de openbaring en je huidige ontwikkeling, Ik niet DAAR ben.
Maar wanneer de toekomst van vandaag het heden van morgen wordt, zullen hetzelfde licht en dezelfde leiding en wonderdoende kracht je toebehoren. 
Verblijd je altijd, zegt Jezus.

<div style=

De commentaren zijn gesloten.