16-09-17

Jezus spreekt

Blijf even staan op de drempel van Mijn huis van overvloed.                                                                              Houd even stil in ontzag en in de vreugde van aanbidding.                                                                                 Ik zal je de wensen van je hart geven.                                                                                                               Geef je verlangens zelf, ontstaan als ze zijn in de verbondenheid met de Goddelijke Geest, en ontvang hun vervulling.                                                                                                                                                  Weet dit en laat je hart zingen van de blijdschap over dit wonder van voorziening en genezing, zegt Jezus.

De commentaren zijn gesloten.