08-09-17

Jezus spreekt

Ik zal je geenszins begeven,
Ik zal je geenszins verlaten. (Hebr. 13:5)
Mijn Woord is onfeilbaar waar. 

Door alle eeuwen heen hebben duizenden ervaren, dat Ik nooit verander, dat Ik het nooit opgeef en dat Mijn liefde nooit faalt.  'Geenszins begeven'. 
'Geenszins verlaten'. 
Dit betekent niet alleen, dat Ik tegenwoordig ben, maar...
Mijn liefde zal je nooit verlaten, Mijn liefdevol begrijpen zal je nooit verlaten, Mijn kracht zal je nooit verlaten. 
Bedenk toch wat Ik allemaal ben:
Liefde - dan ben je eeuwig verzekerd van liefde.
Kracht - dan kun je eeuwig verzekerd zijn van kracht, in elke moeilijkheid en in ieder gevaar.
Geduld - dan is er altijd een, die het nooit kan opgeven.
Begrip - dan zul je altijd begrepen worden.
Kun je te toekomst vrezen, als deze je zoveel te bieden heeft?. 
Geliefde, 'zet je hart op de dingen, die boven zijn' (de hogere, geestelijke dingen), 'en niet op de dingen, die van de aarde zijn' (de lagere, tijdelijke dingen) en je zult ontdekken hoe rijk je bent, zegt Jezus. 

<div style=

De commentaren zijn gesloten.