31-05-17

Jezus spreekt

Er zal geen grens zijn aan wat je kunt volbrengen. 

Realiseer je dat. 
Geef nooit één taak op, omdat die boven je kracht zou gaan en laat ook geen gedachte van die aard toe, tenzij je ziet dat het niet Mijn wil was, dat je die taak op je nam.               Dit gebied Ik je.
Denk aan het nietige scheutje van het sneeuwklokje in de harde grond. 
Het is er zelfs niet zeker van dat het door het zonlicht en de warmte zal worden begroet als het zich moeizaam een weg naar de oppervlakte heeft gebaand.
Wat lijkt die taak zijn kracht te boven gaan. 
Maar de innerlijke levensdrang in het bolletje stuwt het omhoog; die volbrengt deze taak. 
Het Koninkrijk der hemelen is hieraan gelijk, zegt Jezus.

                          <div style=

30-05-17

Hebr. 9: 26

Hebr9 26.jpg

29-05-17

Woord Frans 19/05/2017

De gehele wereld komt stilaan in grote spanning. 

Ze beseffen niet waar zij zitten in de tijd. 

De christenen, de wedergeborenen, verwachten Mijn komst om ( hen ) in een oogwenk opgehaald te worden uit deze wereld. 

Toch blijft het belangrijk dat zij zich klaarmaken in geloof. 

Goed is het elkaar op te zoeken, om elkaar te helpen deze verwachtingstijd goed door te komen, terwijl de wereld verder holt en rond ziet om hun voordelen nog verder te laten aangroeien; maar zij zullen alles verliezen. 

Mijn kinderen die alles reeds hebben ontvangen moeten hun gekregen gaven gebruiken om nog velen, uit de wereld, te helpen inzien dat hier alles op zijn einde komt. 

Ik ben met u, waar je ook gaat. 

Laat je getuigenis horen over Mij en bidt dat je je niet laat meeslepen met wat de wereld je aanbied. 

Amen

28-05-17

Ps. 92: 13- 15

Ps92 13-15.jpg

27-05-17

Uitspraak

Zalig is hij, in wie het Woord is, die voor het Woord leeft en die door het Woord bewogen wordt.

Bernardus van Clairvaix ( 1090 – 1153 )

26-05-17

Joh. 14: 17

Joh14 17.jpg

25-05-17

Avondmaal

Het avondmaal is een instructie door Jezus Christus zelf aan de gelovigen gegeven om Zijn offer te herdenken en het nieuwe verbond te symboliseren. 

Brood en wijn zijn symbolen voor Jezus’ lichaam en bloed. 
Het avondmaal is geen middel tot redding, enkel een herdenking aan het offer van Jezus voor onze redding waaraan genezingskracht verbonden is.
(Matteüs 26:26-28; Marcus 14:22-24; Lucas 22:19-20; 1 Korintiërs 11:23-29)

24-05-17

Hand. 5: 29

Hand5 29.jpg

23-05-17

Woord

Nieuwe dingen wil Ik aan je openbaren die je nog niet​ kent.                                                Echter, je moet beschikbaar zijn voor Mij in de Geest om het te zien en te begrijpen. Positioneer jezelf om deze nieuwe openbaringen van deze tijd in je leven te ontvangen, zegt de Heer, en Ik zal ze je tonen.

(Hand. 26:16)

                          <div style=

22-05-17

Spr. 30: 5

Spr30 5v.jpg

21-05-17

Uitspraak

Het gebed in Christus’ Naam is de sleutel die ons de schatkist der genade opent en het magazijn van Zijn toorn toesluit.

Willem Teelinck ( 1579 – 1629 )

20-05-17

Matt. 16: 19

Matt16 19v.jpg

19-05-17

Jezus spreekt

Overal waar Mijn volgelingen gaan, daar behoort Mijn licht te zijn dat hen omgeeft. 

Het licht van de Zon der gerechtigheid.
Het kwade kan in dat licht niet leven.
De mens is nog maar pas begonnen te leren dat licht ziekten uitbant.
Ieder van Mijn volgelingen die in een nauw persoonlijk contact met Mij verkeert, wordt omgeven door dit licht. 
Eeuwig licht. 
Licht, weerkaatst door een besef van Mijn tegenwoordigheid.
Daarom, hetzij hij spreekt, hetzij niet, hij moet het middel zijn om Mijn licht te verspreiden waarheen hij ook gaat, zegt Jezus.

                          <div style=

18-05-17

1 Kor. 12: 7

1Kor12 7z.jpg

17-05-17

Uitspraak

Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.

Dietrich Bonhoeffer ( 1906 –  1945  )

16-05-17

Spr. 30: 5

Spr30 5.jpg

15-05-17

Woord Frans van 05/05/2017

De hele wereld zal in beroering gaan komen. 
Alles, maar ook alles, zal veranderen. 
Vrees niet, want Ik ben bij je om te redden wat verloren dreigt te gaan. 
Toch zal het voor velen moeilijk worden. 
Toch zullen velen niet geloven dat de tijd waarin je leeft de te verwachten tijd is. 
Kom bij Mij, want los van Mij zul je worden ontredderd. 
Niets kan gebeuren of Ik weet wat de eindresultaten zullen zijn. 
Ik ga een grote wending brengen in de wereld. 
Die arme dode wereld. 
Ik zie nu reeds uit, naar de veranderingen die gaan komen, na de gruwelijke tijd om de mensheid weg te voeren naar leven en leven in overvloed. 
Dan zal het Mijn Koninkrijk zijn van liefde en vrede. 
Weet dat je nu de juiste beslissingen moet nemen in geloof, wil je voor eeuwig bij Mij zijn. 
Amen.

14-05-17

Ps. 69: 14

Ps69 14.jpg

13-05-17

Jezus spreekt

Zoekt en gij zult vinden.
Zoals een moeder die zich voor haar kind verstopt, zich zo opstelt dat ze gevonden wordt, zo is het met Mij. 

Dus het vinden van Mij en de rijkdommen van Mijn Koninkrijk hangt niet altijd af van een ijverige, ingespannen inzet om iets te bereiken, maar van het loutere op zoek gaan.
Is dit een troost voor je?.
Wanneer je aan een periode van zoeken begint, plaats Ik Mijzelf op je weg, en het soms dorre pad van het gebed wordt een vruchtbare vlakte waarop je verbaasd zult ontdekken dat je zoeken al zo snel voorbij is. 
En zo, wederkerige vreugde, zegt Jezus.

                          <div style=

12-05-17

Jes. 48: 17

Jes48 17z.jpg

11-05-17

Uitspraak

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀

Aurelius Augustinus⠀(354 – 430)

10-05-17

Joh. 17: 8

Joh17 8.jpg

09-05-17

2 Kor. 4: 15

2Kor4 15.jpg

08-05-17

Woord van Frans op 21/4/17

Alles wat er staat te gebeuren zal een grote inpakt hebben op de menselijke geschiedenis.                                  Maak je klaar, want het zal niet lang meer duren dat de reeds aangekondigde tijd er zal zijn.          De tijd van beslissingen nemen en doen. 

Alles staat op het spel. 
Niets zal gespaard worden.           Maar je moet weten dat Mijn liefde eeuwig is. 
Luister goed naar de teken van de tijd waarin wij zitten. 
Mijn plannen zullen niet falen.       Mijn barmhartige liefde blijft nog een tijd zichtbaar. 
Maar als de aangekondigde tijd er zal zijn, zul je een grote verandering gaan zien. 
Niets laat Ik onaangeroerd, niets zal zichzelf kunnen redden. 
Alleen zij die Mijn kinderen zijn, die wedergeboren zijn, zullen met Mij meegaan. 
Let op " Nu kun je nog kiezen " dat zal niet zo blijven. 
Maak je klaar!.
Amen.

07-05-17

1 Kon. 8: 24

1Kor8 24.jpg

06-05-17

Jezus spreekt

Je kunt nooit omkomen, omdat het ware Leven in je is, het Leven, dat de eeuwen door Mijn dienstknechten heeft bewaard, in gevaar, in tegenspoed en in smart.
Zodra je uit de Geest geboren bent, is dat je levensadem. 

Je moet nooit twijfelen, je nooit zorgen maken, maar stap voor stap de weg naar de vrijheid betreden.                                     Denk er om, dat je die weg met Mij gaat.
Dit betekent, dat je niet bezorgd en ongerust moet zijn; maar het houdt NIET in, dat je je niet moet inspannen. 
Toen Mijn discipelen Mij vertelden, dat zij de hele nacht gezwoegd hadden en niets gevangen, vulde Ik de boot niet zonder inspanning van hun kant met vis. 
Mijn bevel luidde: 'Vaar naar diep water en gooi je netten uit voor een vangst'.
Hun leven kwam in gevaar, het schip zonk bijna, zij moesten de hulp van hun kameraden inroepen en er moesten gescheurde netten worden hersteld. 
Stuk voor stuk hadden deze moeilijkheden hun het gevoel kunnen geven, dat Mijn hulp niet voor hen bestemd was. 
En toch, toen zij op de oever zaten en die netten herstelden, zagen zij Mijn liefde en voorzorg.
De mens komt vooruit door inspanning.
Degene, die de bergtop bereikt met behulp met welk hulpmiddel ook heeft niet de specifieke lessen van een bergbeklimmer geleerd. 
Maar bedenk, dat dit niet betekent, dat er geen Gids is - het betekent niet, dat Mijn Geest geen wijsheid en kracht schenkt. 
Hoe dikwijls ga Ik, terwijl je het soms nauwelijks beseft, voor je uit om de weg te bereiden, om hier een hart ontvankelijk te maken en daar te overreden, zegt Jezus.

                          <div style=

05-05-17

Jes. 29: 18

Jes29 18.jpg

04-05-17

Uitspraak

Wat is Jezus Christus rijk en vol, Hij Die aan alle gelovigen de dingen overvloedig schenkt, en toch in Zichzelf nog oneindig veel meer heeft dan zij allen ooit hebben ontvangen.

John Flavel ( 1627 –  1691 )

03-05-17

Rom. 5: 5

Rom5 5.jpg

02-05-17

Woord

Richt je op Jezus, het stevige fundament van de waarheid.                                                    Focus op wat goed en rechtvaardig is.          Elke dag moet je kiezen tussen goed en kwaad.

Geestelijke kracht of zwakte.                       Maak bewust  verstandige keuzen. 
Laat je door de Heilige Geest leiden bij al je beslissingen, zegt de Heer. 
( Deut. 30:19 )