31-03-17

Uitspraak

De mens is een ziel met een lichaam.

De ziel is geestelijk en eeuwig.
Het lichaam is aards en tijdelijk.
Eugène Vandevoort ( 1949 - ... )

28-03-17

Jes. 26: 4

Jes26 4D.jpg

27-03-17

Jezus spreekt

Aanvaard het leven als een opdracht; elke stap ervan dient geoefend te worden totdat hij volmaakt kan worden gedaan, dat wil zeggen: met geduld, met harmonie in de ziel en rust.
Bedenk dat de Christus van de nederige wegen met je is. Zijn ' Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf wordt gesproken niet tegen de groten der aarde, maar tegen de nederige drager van pijn en kwelling, tegen de geduldige arbeider op ' s levens terreinen van dienstbaarheid.
Zo worden je zelfs op de kalmste dag en op de nederigste wijze machtige kansen geboden om de Koning der koningen te dienen.
Let erop dat je die gelegenheden verwelkomt en er niet ontstemd over bent. 

26-03-17

Ps. 107: 1

Ps107 1.jpg

25-03-17

Uitspraak

Het gebed in Christus’ Naam is de sleutel die ons de schatkist der genade opent en het magazijn van Zijn toorn toesluit.

Willem Teelinck ( 1579 –  1629 )

24-03-17

Woord

Laat alles los in Mijn handen, ontspan je en geloof dat Ik God ben bij Wie niets onmogelijk is.            Vrees dus niet want vrees wijst op ongeloof.

Rust bewijst dat je Mij gelooft.                           Daarom gebruik iedere situatie om Mij de gelegenheid te geven als God iets te kunnen doen in uw situatie zodat je verder kunt groeien in geloof en daardoor ga je Mij nog meer vertrouwen en Mij God laten zijn in uw leven. 

Weet dat Ik alles heb overwonnen en daar is niets in het universum wat Ik niet kan doen. 

Alles , maar ook alles heb Ik onder controle. 

Het gaat maar goed met de mens als hij Mij wil aannemen om in zijn leven alles te laten verlopen zoals Ik het heb voorzien. 

Spijtig, velen kiezen hun eigen weg te gaan. 

Het is niets wat zij voortbrengen. 

Ik heb ervoor gekozen het met de mens te doen in liefde en in medeleven. 

Weet dan, dat wat je aan moeilijkheden ook tegen komt, voor Mij niets onmogelijk is om er een oplossing aan te geven. 

Geloof in Mij en je gaat zien en ervaren dat Mijn liefde voor u oneindig is. Amen.


                          <div style=

23-03-17

Ps. 4: 4

Ps4 4.jpg

22-03-17

Uitspraak

Wie niet zoekt toe te nemen die neemt af, want in de Godzaligheid is geen stilstaan.
Theodorus à Brakel ( 1608 – 1669 )

21-03-17

Tit. 3: 7

Tit3 7.jpg

20-03-17

Woord

Mijn geliefde,zegt Jezus.

Het is niet het belangrijkste tot welke plaatselijke gemeente je behoort, maar het gaat om jouw persoonlijke relatie met Mij.
Als Mijn Geest in jou is, voel Ik Mij goed.
Als Mijn Geest jou in de ochtend kan wekken, dan voel Ik Mij als een geliefde.
Laat je in de ochtend wekken bij het oor.
Als Ik je wek, dan komen die woorden van liefde in jouw geest, want Ik wil als een geliefde tot jou spreken.
En daarom wil Ik dat jij de komende tijd, voordat jij opstaat, tegen Mij zegt!" Heer, spreek tot mij ".
En dan zal jij merken, dat Ik tot jou spreek en dat wij dan samen als geliefden onze dagen gaan invullen.
Het kan wel gebeuren dat Ik ineens jouw dag omgooi en tegen je zeg: " Ga naar ... die en die ... en deel Mijn liefde met die persoon en durf genezing uit te spreken ".
Als jij daartoe bereid bent, ga jij een periode in van wonderen en tekenen.
Het is het verlangen van jouw hart om Mij te dienen en Ik laat Mij graag dienen.
Maar vergeet niet dat ook Ik jou wil dienen.
Amen.

                          <div style=

19-03-17

Jes. 42: 16

Jes42 16D.jpg

 

18-03-17

Woord

Vrees niet. 

Vrees is zonde en de 'volmaakte liefde drijft de vrees uit'. 
In het hart, waarin Ik woon, is geen plaats voor vrees. 
Vrees vernietigt de hoop. 
Waar liefde of waar geloof is, kan vrees niet bestaan.
Vrees is de vloek van de wereld. 
De mens is bang - bang voor armoede, bang voor eenzaamheid, bang voor werkeloosheid, bang voor ziekte.
De angsten van de mens zijn vele, zeer vele. 
Natie is bevreesd voor natie. 
Vrees, vrees, overal vrees. 
Bestrijd de vrees, zoals je een plaag zou bestrijden. 
Werp die uit je leven en uit je huis.          Vecht er in je eentje tegen. 
Strijd er gezamenlijk tegen. 
Laat je nooit vrees inboezemen.                   Het is een kwade bondgenoot.                    Vrees voor straf. 
Vrees voor smaad.
Alle werk waarmee deze vijand van Mij zich bezig houdt, is werk dat tegen Mij gericht is. 
Ban het uit. 
Er moet een andere en een betere weg bestaan.
Vraag het Mij en Ik zal het je laten zien, zegt Jezus.

                          <div style=

17-03-17

Luc. 1: 37

Luc1 37.jpg

16-03-17

Uitspraak

Wie verlangt zingt met het hart, al zwijgt hij;
wie niet verlangt is stom voor God, hoe hard zijn stem ook klinkt.

Aurelius Augustinus ( 354 –430 )

15-03-17

Col. 1: 10

Col1 10.jpg

14-03-17

Jezus spreekt

Geniet de schoonheid van elke bloem en beleef vreugde aan de zang van de vogels en de kleur van de bloemen.                                       Neem de schoonheid van lucht en kleuren in je op.                                                                 Ik ben met je.                                            Wanneer Ik een mooie gedachte tot uitdrukking wil brengen, dan schep Ik een prachtige bloem. Ik heb je dit al verteld.                              Denk er over na.
Als Ik de mens wil laten zien wie Ik ben - wie Mijn Vader is - dan streef Ik er naar een zeer goed karakter te vormen.
Je moet jezelf zien als een schepping, waarin Ik eigenschappen tot uitdrukking breng, zoals Ik een gedachte tot uitdrukking breng in een lieflijke bloem.
Wanneer je dit ziet, dan zul je in alle dingen je uiterste best doen om Mijn beeltenis in je weer te geven, in geestelijke schoonheid, in denkkracht, in gezondheid, in kleding.
Drink de schoonheid in.                             Zodra je ziel de schoonheid van een bloem of van een boom in zich heeft opgenomen, laat deze een beeld achter, dat zich weerspiegelt in al je handelingen.                                   Bedenk, dat geen gedachte aan zonde of lijden, aan het komende kruis en de verachting, Mij ooit heeft verhinderd de schoonheid van de bloemen te zien.
Zoek naar schoonheid en vreugde in de wereld om je heen.                                                 Kijk naar een bloem totdat de schoonheid ervan een deel wordt van je eigen ziel.      

Het zal door jou weer aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.
Luister naar een vogel.                             Neem zijn lied aan als een boodschap van Mijn Vader.                                                        Laat het in je ziel doordringen.                   Ook dat zal aan de wereld worden teruggegeven in de vorm van een glimlach, een woord van liefde, een vriendelijke gedachte of een gebed.                                                 Lach meer, en lach dikwijls.                Verspreid meer liefde.                                    Ik ben met je.                                                 Ik ben je Heer.

13-03-17

2 Kor. 2: 15

2Kor2 15W.jpg

12-03-17

Uitspraak

Als wij niets van Christus denken,
dan denkt God ook niets van ons.
Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

11-03-17

Spr. 17 : 3

Spr17 3.jpg

10-03-17

Woord

De woorden, die Ik tot je spreek, zijn Geest en Leven. 

Evenals de woorden, die Ik vroeger tot Mijn discipelen sprak. 
Dit is je beloning, omdat je geen geestelijk contact zoekt door middel van een medium. 
Zij, die dat doen, kunnen nooit de heerlijkheid en het wonder verstaan van gemeenschap in de Geest, zoals jullie dat kennen.
Leven, vreugde, vrede en genezing zijn in volle mate je deel. 
Je zult dit ervaren als je verder gaat. 
Aanvankelijk kun je nauwelijks geloven, dat Ik je de krachten schenk. 
Ik zond Mijn discipelen twee aan twee uit en gaf hun macht over onreine geesten en om alle ziekten te genezen.
Het moet voor hun inderdaad wonderbaar zijn geweest, toen ze plotseling bemerkten, dat Mijn kracht door hun werkte.
Zó wil Ik ook door jou werken, zegt Jezus.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

09-03-17

Jak. 5: 12

Jak5 12.jpg

08-03-17

Woord

Soms heeft een mens behoefte om te schuilen.

Daarom wordt Ik ook wel de Schuilplaats genoemd.
Dan ben je beschermd tegen de grote boze wereld.
Neem je tijd, want als kind van God heb je eeuwig de tijd.
Je bent ook van eeuwig belang voor Mij en daarom neem Ik de tijd om jou te beademen.
De levensadem die Ik in Adem blies, blaas Ik ook in jou, zodat jij mag ervaren en voelen dat je in een reine lucht mag leven.
Er is veel gebeurd, de satan weet ook jou wel te vinden.
Maar als je wordt aangevallen, roep Mij dan aan in Jezus'Naam en dan zal Ik die geweldenaar wegdrijven.
Je hoeft voor niets en niemand bevreesd te zijn omdat Jezus groter en sterker is dan welke macht dan ook.
Maar er zijn ook mensen die geweldenaars zijn, maar ook tegenover die mensen red Ik jou en er zal geen haar van jouw hoofd gekrenkt worden.
Bedenk ook dat zelfs de overheid een geweldenaar kan zijn.
Zij kan veel inbreuk maken op jouw leven en omstandigheden, en dan ben jij aan haar overgeleverd.
Dan beslist zij over jouw leven.
De overheid is dan verworden tot een overmacht.
Je kunt je dan klein voelen, maar weet, Mijn kind, Ik ben met jou.
Uiteindelijk zal jij in Mijn kracht elke berg die tegen jou is opgeworpen, slechten.
Want jouw geloof is meer dan het geloof van een mosterdzaadje, en daarom zeg Ik je: Houd moed voor de toekomst, want jouw toekomst is verzekerd.
Je hoort bij de overwinnaars.
Houd dat vast.
Amen.
<img style="margin: 0px 0.2ex; vertical-align: middle; max-height: 24px;" src="https://mail.google.com/mail/e/1f525" alt="

07-03-17

Uitspraak

Als U zo goed bent, Heere, voor de ziel die U zoekt, wat zult U dan zijn voor de ziel die U vindt.

Bernardus van Clairvaux ( 1090 – 1153 )

06-03-17

Jer. 29: 11

Jer29 11W.jpg

05-03-17

Woord

Jij mag je oude natuur als een oud jasje uittrekken, en de nieuwe natuur aandoen.

Want al het oude is voorbij, en het nieuwe zal meer terrein winnen.
Ik help jou, om het oude zeer achter je te laten.
Oh ja, het zal jou nog wel proberen te beïnvloeden, maar je zult er schoon genoeg van krijgen, want jij wil je geest niet meer inlaten met het oud vuil.
Je hebt nog maar één gedachte; " Ik wil vooruit ".
Dit zijn Mijn gedachten voor jou: " De wind van de Geest zal jou optillen, en jou brengen waar het Mij behaagt ".
Spreek Mijn woorden en breng Mijn Woord naar Mijn kinderen; ze zullen hen laven en vertroosten.
Jij mag namens Mij hun dorst lessen door het levende water wat uit jouw binnenste zal stromen.
En zeg erbij dat Ik, Jezus, borg zal staan tot de dag van de volle bevrijding. Amen.

                          <div style=

04-03-17

Spr. 15: 4

Spr15 4.jpg

03-03-17

Uitspraak

Wanhoop is de voetafdruk van de duivel. 

Matthew Mead ( 1629 - 1699 ) 

01-03-17

Rom. 12: 4-5

Rom12 4-5.jpg