28-02-17

Dan. 9: 9

Dan9 9.jpg

27-02-17

Jezus spreekt

De weg is eenvoudig.
Je behoeft niet ver vooruit te zien.              Eén stap tegelijk met Mij!.                  Hetzelfde licht om je te leiden als de hemelse legerscharen kennen - de Zon der Gerechtigheid zelf.                                  Alleen het eigen-ik kan een schaduw op de weg werpen. 

Als er iets is, dat de Geest onrustig maakt, de ziel in verwarring brengt, of ook maar het minste, dat de Geest verstoort, vrees dat dan meer dan een aardbeving, of brand, of enig geweld van buitenaf.
Als je voelt, dat je niet volkomen kalm bent - ga dan onmiddellijk met Mij in de stilte tot je hart zingt, en je weer helemaal sterk en rustig bent.
De machten van het kwaad omringen de stad van de menselijke ziel en letten scherp op of er ergens één onbeschermd plekje is, waar zij een pijl doorheen kunnen schieten om verwoesting aan te richten. 
Dit zijn de momenten, waarop het kwaad kan binnenkomen.
Denk er dus aan, dat alles wat je te doen hebt is kalm en rustig te blijven. 
God doet de rest. 
Geen boze macht kan Mijn macht belemmeren - alleen jijzelf hebt de macht om dat te doen. 
Denk je eens in: al Gods hulptroepen staan klaar om je te helpen en... dan verhindert je povere nietige eigen-ik hun opmars!, zegt Jezus.

                          <div style=

26-02-17

Col. 3: 16

Col3 16.jpg

25-02-17

Uitspraak

Hef de ene hand leeg op tot God, opdat Hij die vult.       En deel met de andere uit wat u hebt ontvangen.

C.H. Spurgeon ( 1834 – 1892 )

24-02-17

Ef. 2: 8

Ef2 8D.jpg

23-02-17

Jezus spreekt

Vanuit de troon bij de hemelse Vader, waar volmaakte lofprijzing is, wordt de lofprijzing in de harten van Zijn kinderen gelegd.

Begrijp je nu waarom je soms ineens een lied zingt zonder woorden of woorden die je zelf niet kan verstaan ?.
Het is de lofprijzing in jouw hart voor Mij.
Ik zegen je met een nieuw lied in jouw hart.
Mede door jouw lofprijzing heb Ik een plaats op aarde, heb Ik een troon op aarde, want Ik troon op de lofprijzing van Mijn kinderen.
Je hebt je afgevraagd of je wel van betekenis bent op aarde.
Maar nu weet je wat jij voor Mij betekent.
Want als je voor God een troon mag zijn, wees het dan ook voor de minste van jouw broeders en zusters.
Wees gezegend in Jezus'Naam.

                          <div style=

22-02-17

Hebr. 10: 36

Hebr10 36.jpg

21-02-17

Gebed

Spreek dit gebed:
Heer Jezus, ik belijd dat ik een zondaar ben.
Ik geloof dat U de Zoon van God bent, en Uw kostbaar bloed op het kruis hebt laten vloeien voor mij.
Ik dank U dat U me nu gered hebt.
Leidt mij door Uw Heilige Geest, die U gestuurd hebt toen U terug naar de hemel ging.
Amen.

20-02-17

Ef. 2: 8-9

Ef2 8-9Z.jpg

19-02-17

Uitspraak

Een mens moet niet denken dat zijn emmer zijn dorst kan lessen, maar hij moet daarmee water halen uit de Fontein.
Thomas Hooker ( 1586 – 1647 )

18-02-17

Jud. 1: 25

Jud1 25.jpg

17-02-17

Woord

Vele woorden wil Ik tot jou spreken, maar het belangrijkste is dat je weet, dat Ik je liefheb en voor je zorg.

En dat elke dag !.
Ik vergeet jou nooit.
Ik ken je zo goed, Ik heb je gemaakt in de schoot van jou moeder en Ik weet wat je nodig hebt.
Breng al jouw zorgen bij Mij.
Laat ze bij Mij en neem ze niet terug.
Laat ze los en dan zal ook jij losgelaten worden.
Ik wil jou zo graag vrij houden van al die zorgen, en jou gelukkig zien.
Wanneer heb jij voor het laatst eens heerlijk kunnen lachen en kunnen genieten van de herinnering aan iets leuks ?.
Mijn geliefde, Ik wil een nieuwe glimlach op jouw gelaat zien, Ik wil een nieuw lied  in jouw hart leggen zodat je werkelijk de komende tijd in vreugde en blijdschap de dag kan doorbrengen.
En dat je gaat geloven en beseffen dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft.
En dat wil Ik aan jou gaan bewijzen, Ik wil het gaan bevestigen met Mijn wonderen en tekenen.
Neem even afstand van alles en kom in de stilte bij Mij en laat Mijn Geest je dan verder leiden.
Wat geweest is, is voorbij, we kunnen de klok niet terugdraaien.
Maar Ik kan je wel genezen en jouw hart aanraken, zo diep dat werkelijk alle narigheid wegsmelt door Mijn liefde, want dat gun Ik jou zo.
Ik wil je zo graag gelukkig zien en gelukkig houden.
Houd vooral die gedachte vast en houd een heerlijke glimlach op jouw gezicht.
En dat zal jou in staat stellen de harten van andere mensen te raken.
Zo spreekt Jezus, Die alle harten wil aanraken en genezen !.

                          <div style=

16-02-17

Fil. 4: 4-5

Fil4 4-5.jpg

15-02-17

Jak. 5: 13

Jak5 13D.jpg

14-02-17

Jezus spreekt

Op Mij alleen.

Ik ben je Heer, je Voorziener. 

Je moet je op Mij verlaten.
Vertrouw tot de alleruiterste grens.
Vertrouw en vrees niet. 
Je moet alleen je verlaten op Mijn Goddelijke kracht. 
Ik ben je niet vergeten. 
Je hulp nadert. 
Je zult Mijn kracht leren kennen en ervaren.
Volharding is geloof, dat tot het uiterste beproefd wordt. 
Je moet wachten, vertrouwen en je in Mij verblijden. 
Je moet niet afhankelijk zijn van mensen, maar van Mij, van Mij, je Sterkte, je Hulp, je Voorziener.
Dit is de grote proef. 
Ben Ik niet Degene, die in alles voorzie of niet?. 
Aan ieder groot werk voor Mij moet deze grote proeftijd voorafgaan.
Bezit je ziel in lijdzaamheid en verheug je. 
Je moet wachten tot Ik je de weg wijs. 
Er kan in de hemel geen grotere vreugde zijn dan die welke de ziel ervaart die Ik na de wachtproef tot overwinnaar kroon. 
Maar geen discipel van Mij kan overwinnaar zijn, als hij niet wacht tot Ik het bevel geef om te beginnen. 
Je kunt niet bezorgd zijn als je weet, dat Ik je Voorziener ben, zegt Jezus.

                          <div style=

13-02-17

2 Kor. 1: 12

2Kor1 12M.jpg

12-02-17

Uitspraak

De liefde en genade van Christus overstijgt alles van deze wereld, zoals de zon helderder schijnt dan een kaars. 

Jonathan Edwards (1703 – 1758)

11-02-17

Ps. 119: 66

 Ps119 66.jpg

10-02-17

Woord

Er zijn in jouw leven reeds vele mensen geweest die zogenaamd Mijn Woord hanteerden, maar in werkelijkheid maar wat in het wilde weg sloegen, zoals een golfer die een balletje slaat dat naar alle kanten kan vliegen.

Ik wil jou stellen als iemand die zich op het juiste doel richt, Mijn doel.
Iemand die zich rustig en kalm voorbereid om op het juiste moment toe te slaan.
Let op, plaats dit beeld van de golfer in de geestelijke setting, want de golfballen zijn Mijn woorden die jij mag spreken.
Daarom wil Ik dat jij niet eerder een woord uitspreekt voordat jij in je binnenste ervan overtuigd bent, dat het Mijn woorden zijn, dat Ik het ben die spreek.
Want het is weleens voorgekomen dat jij ook in het wilde weg sloeg, want dan ging jij je meten met die ander.
Dan stond je weer in het vlees.
Richt je op die mensen die naar jou toe komen en geef hen van het levende brood wat ze zo nodig hebben.
Beproef zelf wat je spreekt.
Heb je er vrede mee, is het bereid door Mijn liefde, spreek ze dan uit.
Want woorden van liefde zijn goede woorden, die doel treffen.
Om in het beeld te blijven, die vallen in de " hole ", beter gezegd: in het gat in hun hart.
Want daar ben jij voor geroepen, zegt de Here, jouw God.

                          <div style=

09-02-17

Joh. 15: 3-4

Joh15 3-4.jpg

08-02-17

Hebr. 13: 6

Hebr13 6.jpg

07-02-17

Uitspraak

Heer,
laat mij opzien
naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan
mijn gebed
als verse bloemen
neerleggen
aan Uw gekruisigde 
voeten.

Wees de bron
waaruit ik put
als de rivier
van mijn leven
is opgedroogd.

( Toon Hermans 1916 - 2000 )

06-02-17

2Tim. 2: 22

2Tim2 22.....jpg

05-02-17

Jezus spreekt

Overwinnaars.
Bestudeer de vele malen dat de woorden 'Wie overwint' voorkomen in de Openbaring aan Mijn dienstknecht Johannes, en je zult de tedere intimiteit met Mij zien, beloofd als een resultaat van het overwinnen. 

Geloven is niet genoeg. 
Geloven in Mij houdt inderdaad in het bezit van het eeuwige leven, maar dat is iets dat je toevertrouwd is om te benutten, even werkelijk als het talent uit Mijn verhaal.
Het is niet alleen iets om te genieten.
Eeuwig leven is een verfrissende, omvormende, verrijkende, verdelgende, veredelende kracht om ten volle te worden gebruikt door hen aan wie Ik het toevertrouw.
Hierin falen Mijn volgelingen zo dikwijls en missen zodoende het wonder der gemeenschap met Mij.
Behoed deze waarheid, zegt Jezus.

                          <div style=

04-02-17

Ps. 115: 16

Ps115 16.jpg

03-02-17

Uitspraak

God kent geen problemen, alleen plannen. 

Corrie ten Boom 

02-02-17

Rom. 12: 12

Rom12 12...jpg

01-02-17

Doordenkertje

Boeket.jpg

 

 

 

De bewogenheid voor de ander toont de waarde van de relatie.