31-12-16

Joh. 3: 17

Joh3 17.jpg

30-12-16

Woord

De wereld staat in brand en je vraagt je af: Heer, hoelang gaat dit nog duren?.
Weet, jij staat voor een doorbraak welke zijn weerga niet kent.
Iedereen die met jou te maken heeft gehad zal zich gaan verbazen over de grote daden Gods die zichtbaar worden in je leven.
De vijand heeft gezien dat je nooit opgeeft; daarmee heb je jouw positie in Mij versterkt.
Er wordt in de hemelse gewesten gesproken over je trouw aan Mij.
Daarom, houdt goede moed; nog een korte tijd en dan zal alles geschieden zoals Ik beloofd heb.
Ook jouw verdere ontwikkeling, mag je hierin verwachten, zodat jij je weer in volle vrijheid kan bewegen.
Dat is wat Ik je zo gun om samen met Mij en vanuit Mij nog mooie dingen te beleven, zowaar Ik je God ben.
De schepping wordt hersteld en bij jou ben Ik reeds begonnen.
Ga zo door op de ingeslagen weg en je zal veel vrucht zien, zegt Jezus.
Amen.
</p>
<div style=

29-12-16

Doordenkertje

Bomenlicht.jpg

 

 

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel.                            Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.

28-12-16

Marc. 10: 19

Mar10 19.jpg

27-12-16

1 Petr. 2: 25

1Petr2 25.jpg

26-12-16

Uitspraak

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.

( Aurelius Augustinus 354 - 430 )

25-12-16

Ef. 4: 23-24

Ef4 23-24.jpg

24-12-16

Woord

Je verlangen om te groeien in je volgende geestelijke niveau is in overeenstemming met Mijn wil voor je, zegt de Heer.

Maar je moet jezelf bevrijden van beperkingen die je ervan weghouden of je bang maken om het verleden los te laten.
Je kan het.
Stel je hart open om het te doen.
 
Doorbraak staat voor de deur.
(2 Kor  2:14 )
 

23-12-16

1 Joh. 5: 14-15

1Joh5 14-15.jpg

22-12-16

Jezus spreekt

De hulp is daar
Er is je gezegd dat je alle gebed dient te beëindigen op een toon van lofprijzing. 

Die toon van lofprijzing is niet alleen geloof, dat opstijgt dwars door de moeilijkheden heen om Mij te begroeten. 
Het is meer.
Het is de echo in het hart van het geluid voortgedragen op de golven van de Geest - van die hulp die onderweg is. 
Hij wordt gegeven aan hen die Mij liefhebben en vertrouwen teneinde die nadering waar te nemen.                                                  Verheug je daarom, want voorwaar je verlossing is nabij.

<div style=

21-12-16

1 Joh. 4: 19

1Joh4 19.jpg

20-12-16

2 Kor. 10: 4-5

2kor10 4-5.jpg

19-12-16

Uitspraak

NIET DE ARMOEDE VAN JE HART MOET JE GEBED BEPALEN, MAAR DE RIJKDOM VAN HET WOORD VAN GOD.

( Dietrich Bonhoeffer 1906 - 1945 )

18-12-16

Jezus spreekt

Straal blijdschap uit

Je moet je niet alleen verblijden, maar je blijdschap moet ook zichtbaar worden. 'Aan alle mensen bekend'.
Een kaars moet niet onder een korenmaat worden gezet, maar op een kandelaar, zodat zij voor allen schijnt, die in het huis zijn.
De mensen moeten je blijdschap zien en kennen, en als zij die zien, er vast van overtuigd zijn, dat die voortkomt uit vertrouwen in Mij, door een leven met Mij.
De harde, saaie weg van berusting is niet Mijn weg. 
Toen Ik in een triomfantelijke optocht en onder Hosanna-geroep Jeruzalem binnenreed, wist Ik heel goed, dat smaad en hoon en dood Mij wachtten. Het was beslist geen handjevol volgelingen van een 'verloren zaak', dat met Mij de stad binnensloop.
Er was geen zweem van droefheid in Mijn gesprek met Mijn discipelen tijdens het laatste Avondmaal, en 'toen wij de lofzang gezongen hadden' gingen wij naar buiten naar de Olijfberg.
Vertrouw, overwin en verblijd je daarom.
De liefde geeft kleur aan de weg.
De liefde ontneemt de wind van de tegenspoed zijn felheid.
Liefde. Liefde. Liefde tot Mij. Het ervaren van Mijn aanwezigheid, en die van Mijn Vader.
Wij zijn één, en Hij - God - is Liefde.

<div style=

17-12-16

Hebr. 9: 28

Hebr9 28...jpg

16-12-16

Ps. 73: 28

Ps73 28.jpg

15-12-16

Uitspraak

Afhankelijkheid van God is de enige onafhankelijkheid. 

Søren Kierkegaard (1813 - 1855) 

14-12-16

Doordenkertje

Bladeren..jpg

 

 

 

Wanneer zekerheden wankelen, kan het geluk soms opduiken als een struikrover van achter een bosje.

13-12-16

Rom. 11: 29

Rom11 29.jpg

12-12-16

Ez. 36:26

Ez36 26.jpg

11-12-16

Woord

Wees blij in de Heer

Wacht voor Mijn aangezicht, zegt Jezus, met een lied van lofprijzing in je hart.
Zing voor Mij een nieuw lied.

Er zal altijd iets zijn in elke dag om Mij voor te danken.
Beschouw elk klein voorval als een openbaring van Mijn liefde en aandacht voor je.
Lofprijzing heeft het vermogen om de verbitterdheid van het leven weg te spoelen.

Wees blij in de Heer.
Verblijd je voor altijd.
Heerlijk is het 'Dank U' uit het hart.
Naarmate je leert Mij meer en meer te danken, zul je Mij steeds meer zien in de kleine voorvallen, en in toenemende mate meer zien om je over te verblijden.
Lofprijzing en dankzegging zijn de bewaarders der jeugd.

<div style=

10-12-16

Joh. 3:12

Joh3 21.jpg

09-12-16

Uitspraak

Hij die goed wil leven, moet zijn sterfdag tot zijn metgezel maken.

( John Bunyan 1628 - 1688 )

08-12-16

Joh. 12:46

Joh12 46.jpg

07-12-16

Rom. 8:6

Rom8 6.jpg

06-12-16

Ps. 119:41

Ps119 41.jpg

05-12-16

Woord

Ontvang waarin je gelooft.
Laat dit niet voorbij gaan, maar hou het dicht bij je hart.
Denk na over hetgeen Ik je heb getoond en wat Ik nog voor je klaar heb.
Breng alles onder de kracht van Mijn woord en je zal de gunstige resultaten ervan zien in dit seizoen.
Alle zegeningen zullen "Ja" en "Amen" voor je zijn, want dat is Mijn doel voor je, zegt de Heer.
</p>
<div style=

04-12-16

Ef. 6:10

Ef6 10.jpg

03-12-16

Jezus spreekt

Mijn schoonheid.

De profeet begreep de waarheid van het woord, dat Ik later heb gesproken: 'Wie oren heeft, die hore'.
Dit zou ook zó kunnen worden gezegd: 'Wie ogen heeft, laat die zien'.
De God, die op aarde geboren moest worden, mocht geen lichaam bezitten, dat zo mooi zou zijn, dat men Hem om de schoonheid van Zijn uiterlijk zou volgen en aanbidden.
Neen!.
Hij moest zijn als iemand, die door de wereld veracht zou worden, maar voor het oog, dat kon zien, zou de Geest, die in dat lichaam woonde, zo mooi zijn, dat het was alsof er aan die schoonheid niets ontbrak. 'Als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben'.
Bid om geopende ogen, om de schoonheid te zien van Mijn karakter, van Mijn Geest.
Nee, meer nog - zoals het geloof de schoonheid van God zag in die Ene, die geen gestalte of heerlijkheid had - bid om dat geloof te mogen bezitten, waardoor je de schoonheid van Mijn liefde kunt zien in Mijn omgang met jou, en in Mijn werken.
Totdat je met het oog van het geloof alles zult zien, wat je verlangt te verstaan over dat, wat de wereld wil veranderen in wreedheid en hardheid.
Ken Mij.
Spreek tot Mij.
Laat Mij zo tot je spreken, dat Ik je liefdevol hart duidelijk kan maken, wat nu nog mysterieus en zinloos schijnt te zijn ('wat geen gedaante noch heerlijkheid heeft').

<div style=

02-12-16

WEDERKOMST

Matt24 27.jpg