22-03-18

JEZUS SPREEKT

Gezegend zijn zij die Mijn stem horen.
Zo dikwijls kan de mens doof zijn voor Mijn stem. 

Leeft, Mijn kinderen, meer in de onzienlijke wereld. 
Daar, wanneer je Mij overpeinst, zal je gehele natuur gevoelig worden voor Mijn zwakste fluistering. 
Ik heb je gezegd en Ik zeg je opnieuw, dat de onzienlijke wereld de werkelijke wereld is. 
Besef meer en meer tijdens je gang door dit aardse leven, dat dit slechts een op stoffelijk niveau gelegen tussenfase is.                         De werkelijke paragraaf, het hoofdstuk, het boek des levens is het leven in de Geest.
Deze zienswijze zal je ideeën over lijden, mislukkingen en het levenswerk hier wijzigen. 
Ze zal je een nieuwe kijk op de dood geven. 
Met de geboorte vangt de tussenfase aan, met de dood eindigt deze. 
Dan terug naar de ware levensgeschiedenis. 
Neem dit in je op.
Als je dat hebt gedaan, zul je diezelfde opvatting krijgen omtrent de verschillende perioden van je aardse leven. 
Tijden van strijd, nederlaag, vreugde, gebrek, werk, rust, succes. 
Behandel ze alle als delen van een tussenfase in het ene, eeuwige leven van geestelijke vooruitgang.

21-03-18

Deut. 8: 10

Deut8 10.jpg

20-03-18

Woord

De gehele wereld zal het weten als de bazuinen zullen weerklinken.

Maar weet dat het dan nog maar het begin is. Christenen moeten beseffen dat nu de tijd dringt en dat alles klaar ligt om uitgevoerd te worden.
Wees waakzaam en keert terug naar de Bron van alle bestaan.
Zoek Mij op en wijdt u toe in overgave en in afhankelijkheid  van Mij.
Reeds lang zou alles al voltrokken zijn geweest maar Mijn kinderen hadden moeite om de ongelovigen aan te spreken en te overtuigen dat Mijn liefde in hun harten al zeerveel heeft gebracht maar zij hebben het niet begrepen.
Ik kom en Ik zal komen want ieder woord dat uit mijn mond komt keert niet ledig terug naar mijn Vader.
Iedere belofte zal zijn uitgevoerd.
Iedere christen zal gaan zien, door geloof, dat voor Mij niets onmogelijk is. Amen.

19-03-18

Hand. 2: 46

Hand2 46.jpg

18-03-18

JEZUS SPREEKT

De woorden, die Ik tot je spreek, zijn Geest en Leven. 

Evenals de woorden, die Ik vroeger tot Mijn discipelen sprak. 
Dit is je beloning, omdat je geen geestelijk contact zoekt door middel van een medium. 
Zij, die dat doen, kunnen nooit de heerlijkheid en het wonder verstaan van gemeenschap in de Geest, zoals jullie dat kennen.
Leven, vreugde, vrede en genezing zijn in volle mate je deel. 
Je zult dit ervaren als je verder gaat. Aanvankelijk kun je nauwelijks geloven, dat Ik je de krachten schenk. 
Ik zond Mijn discipelen twee aan twee uit en gaf hun macht over onreine geesten en om alle ziekten te genezen.
Het moet voor Petrus inderdaad wonderbaar zijn geweest, toen hij plotseling bemerkte, dat de kracht van de HEER " ook"  de zijne was.

17-03-18

Op. 1: 6

Op1 6.jpg

16-03-18

Uitspraak

MOOIE DINGEN GEBEUREN ALS JE AFSTAND NEEMT VAN NEGATIVITEIT.

15-03-18

Matt. 11: 30

Matt11 30.jpg

14-03-18

Uitspraak

De hel, de duivel en mensen hebben Christus liefde op de proef gesteld, maar er nooit een breuk of gebrek in gevonden.
 
William Guthrie ( 1620 – 1665 )

09-03-18

Joh. 14: 6

Joh14 6v.jpg

08-03-18

GOEDE GEDACHTEN

De HEER is helemaal, volledig te vertrouwen. 
Hij geeft geloof in Christus en gehoorzaamheid tot HEM. 

07-03-18

Spr. 20: 27

Spr20 27v.jpg

06-03-18

Uitspraak

Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.
 
Ralph Erskine ( 1685 – 1752 )

05-03-18

Joh. 10:14

Joh10 14.jpg

04-03-18

JEZUS SPREEKT

Blijdschap is de onovertroffen balsem voor alle ziekten van de wereld, het geestelijk geneesmiddel voor iedere kwaal. 

Er is niets, wat blijdschap en liefde niet kunnen doen. 
Hef je banier heel hoog. 
Streef ernaar een wereld te overwinnen, de wereld om je heen. 
Zeg tegen iedere twijfel, elke zonde, elk kwaad, iedere angst, alleen maar: 'Jezus overwint' - 'Jezus redt'. 
Geen kwaad kan daartegen standhouden, want 'er is ook onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven, waardoor zij gered kunnen worden'. 
Zeg tegen iedere gedachte aan gebrek of gemis: 'Jezus redt van armoede', tegen elke vrees: 'Jezus verlost van vrees'. 
Doe zo bij alle kwaad en het zal verdwijnen, zoals de nacht verdwijnt, wanneer de zon opgaat. 

03-03-18

Spr. 21 : 21

Spr21 21.jpg

02-03-18

Doordenkertje

Een Woord van de Heer verwarmt het hart.

28-02-18

Rom. 15: 2

Rom15 2di.jpg

27-02-18

Doordenkertje

SOMS VERANDERT DE HEER JOUW SITUATIE NIET, OMDAT HIJ JE HART WIL VERANDEREN.

26-02-18

Rom. 11: 33

Rom11 33.jpg

25-02-18

Perspectief

Jezus'perspectief is een blik die verder reikt dan onze beperkte " bijziende " kijk.

We mogen een kleine schakel zijn in God's Plan van LIEFDE om puin te ruimen en niet alleen uitzien naar hetgeen dat komt, en de tijd dat de aarde zelf het Koninkrijk van de HEER zal zijn, geregeerd door de overwinnende JEZUS CHRISTUS ZELF.

24-02-18

Joz. 1: 8

Joz1 8.jpg

23-02-18

JEZUS SPREEKT

Vertrouw en wees niet bevreesd. 

Het leven is vol wonderen. 
Kijk met kinderlijk vertrouwen uit naar alles, wat Ik voor je aan het doen ben.               Vrees niet. 
Nog maar een paar stappen en dan zul je Mijn macht zien en kennen. 
Je wandelt nu zelfs als in een duistere tunnel. 
Spoedig zal je zelf een licht zijn om de voeten te leiden van hen, die bevreesd zijn. 
Het luide geroep vanuit je lijden is zelfs doorgedrongen tot de oren van God zelf - Mijn Vader in de hemel, jullie Vader in de hemel. 
Horen betekent bij God antwoorden.          Want slechts de kreet, die voortkomt uit het hart, een roepen tot de goddelijke Macht om hulp in menselijke zwakheid, een roep vol vertrouwen, bereikt altijd het Goddelijk oor. 
Bevend hart, bedenk, dat 'horen' bij God gelijk staat met 'antwoorden'. 
Je gebeden, en het waren er vele, zijn verhoord. 

22-02-18

Spr. 2: 1

Spr2 1di.jpg

21-02-18

Uitspraak

Alles wat in onze liefdes ware liefde was, was ook op aarde al veel meer van Hem dan van ons, en ook alleen maar van ons omdat het van Hem was.
 
C.S. Lewis ( 1898 – 1963 )

20-02-18

hand. 2: 42

Hand2 42.jpg

15-02-18

GOEDE GEDACHTEN

De Heer verzekert dat ik zeker ben in Christus, door me de Heilige Geest te geven. 
Ik kan vertrouwen op en rusten in deze zekerheid.

14-02-18

Matt. 10: 8

Matt10 8.jpg

13-02-18

JEZUS SPREEKT

Wandel met Mij. 

Ik wil je leren. 
Luister naar Mij en Ik zal spreken. 
Blijf bij Mij komen, ondanks alle weerstand en elke verhindering, en ofschoon er dagen kunnen zijn, dat je geen stem hoort en er geen intiem gesprek van hart tot hart plaats vindt. 
Wanneer je hierin volhardt en er een levensgewoonte van maakt, wil Ik je op vele wonderlijke wijzen Mijn wil openbaren. 
Je zal van het heden en van de toekomst meer dingen met zekerheid weten. 
Maar dat is alleen de beloning als je regelmatig komt om Mij te ontmoeten. 
Het leven is een leerschool. 
Er zijn veel leraren. 
Niet tot iedereen kom Ik persoonlijk.       Geloof letterlijk, dat de problemen en moeilijkheden van je leven duidelijker en met meer resultaat door Mij kunnen worden opgehelderd dan door wie ook. 

12-02-18

1 Petr. 5: 10

1Petr5 10v.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende