24-02-18

Joz. 1: 8

Joz1 8.jpg

23-02-18

JEZUS SPREEKT

Vertrouw en wees niet bevreesd. 

Het leven is vol wonderen. 
Kijk met kinderlijk vertrouwen uit naar alles, wat Ik voor je aan het doen ben.               Vrees niet. 
Nog maar een paar stappen en dan zul je Mijn macht zien en kennen. 
Je wandelt nu zelfs als in een duistere tunnel. 
Spoedig zal je zelf een licht zijn om de voeten te leiden van hen, die bevreesd zijn. 
Het luide geroep vanuit je lijden is zelfs doorgedrongen tot de oren van God zelf - Mijn Vader in de hemel, jullie Vader in de hemel. 
Horen betekent bij God antwoorden.          Want slechts de kreet, die voortkomt uit het hart, een roepen tot de goddelijke Macht om hulp in menselijke zwakheid, een roep vol vertrouwen, bereikt altijd het Goddelijk oor. 
Bevend hart, bedenk, dat 'horen' bij God gelijk staat met 'antwoorden'. 
Je gebeden, en het waren er vele, zijn verhoord. 

22-02-18

Spr. 2: 1

Spr2 1di.jpg

21-02-18

Uitspraak

Alles wat in onze liefdes ware liefde was, was ook op aarde al veel meer van Hem dan van ons, en ook alleen maar van ons omdat het van Hem was.
 
C.S. Lewis ( 1898 – 1963 )

20-02-18

hand. 2: 42

Hand2 42.jpg

15-02-18

GOEDE GEDACHTEN

De Heer verzekert dat ik zeker ben in Christus, door me de Heilige Geest te geven. 
Ik kan vertrouwen op en rusten in deze zekerheid.

14-02-18

Matt. 10: 8

Matt10 8.jpg

13-02-18

JEZUS SPREEKT

Wandel met Mij. 

Ik wil je leren. 
Luister naar Mij en Ik zal spreken. 
Blijf bij Mij komen, ondanks alle weerstand en elke verhindering, en ofschoon er dagen kunnen zijn, dat je geen stem hoort en er geen intiem gesprek van hart tot hart plaats vindt. 
Wanneer je hierin volhardt en er een levensgewoonte van maakt, wil Ik je op vele wonderlijke wijzen Mijn wil openbaren. 
Je zal van het heden en van de toekomst meer dingen met zekerheid weten. 
Maar dat is alleen de beloning als je regelmatig komt om Mij te ontmoeten. 
Het leven is een leerschool. 
Er zijn veel leraren. 
Niet tot iedereen kom Ik persoonlijk.       Geloof letterlijk, dat de problemen en moeilijkheden van je leven duidelijker en met meer resultaat door Mij kunnen worden opgehelderd dan door wie ook. 

12-02-18

1 Petr. 5: 10

1Petr5 10v.jpg

11-02-18

Uitspraak

"Het is de taak van een Christen om zo vreugdevol te zijn als mogelijk!".

C. S. Lewis 

10-02-18

Ps. 9: 2

Ps9 2do.jpg

09-02-18

Doordenkertje

VREUGDE VERMENIGVULDIGD ZICH ALS JE HET DEELT.

07-02-18

Spr. 1: 33

Spr1 33di.jpg

06-02-18

GOEDE GEDACHTEN

De HEER verzekert dat ik zeker ben in Christus, door me de Heilige Geest te geven. 
Ik kan vertrouwen op en rusten in deze zekerheid.

05-02-18

Ps. 9: 2

Ps9 2di.jpg

04-02-18

Uitspraak

Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.
 
John Bunyan ( 1628 – 1688 )

03-02-18

Job 23: 11

Job23 11.jpg

02-02-18

JEZUS SPREEKT

Ik ben de gave Gods aan de mens.          Alleen zo was het de mens mogelijk om God, de Vader, te kennen. 
Alleen zo was het de mens mogelijk te weten dat hij altijd een Voorspraak bij God had - de zondeloze Christus.
Er is altijd Iemand die jullie zaak begrijpt, wiens pleidooi altijd zal worden ingewilligd. 
Hij heeft het recht van het zoonschap. 
Hij heeft het recht om voor je te pleiten.
Als Hij kan pleiten voor de overtreder, en de volle verantwoordelijkheid voor hem op Zich neemt, wat voor betere Voorspraak zou je je kunnen wensen?. 
Hij weet er alles van. 
Hij heeft de tranen van verdriet gezien, het harteleed en de verzoeking. 
Hij kan pleiten als geen ander.
Zijn eigen verzoeking was zo werkelijk dat, ook al was Hij overwinnaar, Hij nochtans het tederste medelijden voelt voor de overwonnene. 
Hij weet hoe ogenschijnlijk goed het kwade kan lijken en Hij kan schatten de des te grotere last van besmet bloed, overgeërfde zwakheden en zonden.
Hij schonk Zijn eniggeboren Zoon.               Dat GROTE GESCHENK BEN IK, je Vriend, je Metgezel. 
Laat alles aan Mij over, je Voorspraak, die tijdens Zijn leven op aarde geoefend is om te pleiten, nooit voor Zichzelf, maar voor iedereen die zijn zaak in Mijn handen legt.

01-02-18

1 Petr. 5 : 10

1Petr5 10di.jpg

31-01-18

Hebr. 10: 38

Hebr10 38w.jpg

30-01-18

Woord

Aan allen die Mijn stem horen en verstaan, zal Ik een teken geven van Mijn nabijheid.

Wat dit teken zal zijn, zal u blij maken, omdat je in uw hart Mijn aanwezigheid zult ervaren.

Vergeet niet dat Mijn hart je zoekt om je lief te hebben.

 

Niet altijd staat je hart open om Mijn liefde te ontvangen, omdat je met andere dingen bezig bent en je aandacht van Mij is afgeleid.

 

Laten wij elkaar, alle ruimte geven bij Mijn Woord, waar Ik sinds heugenis al gezegd heb dat Ik je lief heb. 

Ja! Zelfs vòòr de wereld bestond!.

 

Vrees dus niet je tijd aan Mij te geven, zodat we samen invulling zullen geven aan je leven. 

Dan wordt het:

" HET LEVEN " met Mij dat geleid wordt door de Heilige Geest.

Jou kortste weg naar mijn Vader. Amen.

29-01-18

Fil. 3: 10

Fil3 10.jpg

28-01-18

Uitspraak

De Bijbel is een brief die God aan ons heeft gezonden.
Het gebed is een brief die wij aan Hem zenden.
 
Matthew Henry ( 1662 – 1714 )

27-01-18

1 Thess. 4: 18

1Thess4 18.jpg

26-01-18

JEZUS SPREEKT

Ik ben uw schild en uw zeer grote beloning.
Bescherm je tegen de stormen des levens. 
Bescherm je zelfs tegen de gevolgen van je eigen fouten en mislukkingen. 
Bescherm je tegen je zwakheid.           Bescherm je tegen zorgen.                   Bescherm je tegen vrees en droefheid. 
Bescherm je tegen de wereld met haar verlokkingen en verleidingen.                      Niet alleen je schild ben Ik, maar je zeer grote beloning.
Niet het loon der volmaaktheid in je leven, want die kun je hier niet bereiken. 
Niet het loon van wat je doet, of van enige verdienste in jezelf. 
Alleen het gevolg of het loon van je zoeken. 
De bevrediging van je verlangen om Mij te vinden. 
Een zeer groot loon. 
Je loon is hetzelfde als dat van de grootste heilige die ooit geleefd heeft. 
Gegeven niet als een overwinningstrofee, niet als een erkenning van verdienste, maar geschonken omdat je de zoeker bent, en Ik, je Heer, degene ben die je zoekt.

25-01-18

Hebr. 10: 24

Hebr10 24.jpg

24-01-18

Uitspraak

Het gebed van de rechtvaardige is een sleutel van de hemel. Het gebed stijgt op en Gods erbarmen daalt neer.⠀
Aurelius Augustinus⠀( 354 – 430 )

23-01-18

2 Kor. 2: 14

2Kor2 14di.jpg

22-01-18

Doordenkertje

Liefde is de energie van het leven.

21-01-18

Hand. 3: 19

Hand3 19di.jpg

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende